Practical Wireless 144 MHz QRP Contest zondag 9 juni

Practical Wireless 144 MHz QRP Contest zondag 9 juni

Practical Wireless omslag uit 1958

De 36e jaarlijkse Practical Wireless 144 MHz QRP-contest vindt plaats op zondag 9 juni 2019. En wel vanaf 0900 tot 1600 UTC. De contest-regels zijn hier te lezen. En hoe de logs ingestuurd moeten worden lees je hier. Dus richt zondag de VHF-antennes eens naar het Verenigd Koninkrijk.

Dit is een uitdagende 2 meter QRP contest met maximaal 5 Watt PEP. In de modes SSB, CW, FM of AM in de 144 MHz band. Alle radioamateurs worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. Een groot aantal trekken zelfs speciaal voor deze gelegenheid naar het noorden van Frankrijk.

Cap Blanc-Nez

Aangezien het vooral Engelse stations zijn die traditiegetrouw deelnemen aan deze populaire contest, proberen vele Europeese contestteams zich op te stellen rond of op Cap Blanc-Nez. Niet alleen omdat ze daar op een hoge rots staan. Maar ook omdat ze zo het dichts bij Engeland zijn.

Cap Blanc-Nez ligt in het noorden van Frankrijk. Vlak vlak nabij de gemeente Escalles. Op ongeveer dertien kilometer van het stadje Calais. In het departement Pas-de-Calais. Het is een indrukwekkende kaap. Met mooie natuurgebieden eromheen. De top ligt 134 meter boven de zeespiegel. Ideaal dus voor deze 144 MHz QRP Contest.

Cap Blanc-Nez is zeer goed bereikbaar via Calais.

Het volledige reglement van deze uitdagende contest staat in het juninummer van Practical Wireless. Lees dit wel even goed door voordat je aan de wedstrijd begint. Een korte samenvatting wordt hieronder gegeven.

Het Practical Wireless reglement in het kort

 • De wedstrijd staat open voor alle radioamateurs. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk.
 • Toegelaten modes zijn SSB, CW, FM of AM in de 144 MHz-band. Digitale stem- of datamodes zijn niet toegelaten.
 • Het uitgangsvermogen van de transceiver mag maximaal 5 Watt PEP bedragen.
 • Contest QSO-uitwisseling: RS (T) -rapport, serienummer beginnend 001 en de QTH-locator.
 • Puntentelling: één punt per contact. Met als vermenigvuldiger het aantal gecontacteerde locator squares (bijvoorbeeld IO91).
 • De log moet ten minste één contact bevatten met een station uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland.
 • Logs worden bij voorkeur per e-mail ingezonden.
 • Papieren logs per post worden ook geaccepteerd. Mits op A4-bladen opgemaakt. Hierbij moet het eerste contact in elke nieuw locator square gemarkeerd zijn. Ook dubbele QSO’s (dupes) duidelijk markeren.
 • Neem het bandplan in acht. En ontwijk zoveel als mogelijk frequenties die worden gebruikt voor andere activiteiten.
 • Lever alle vereiste informatie over uw contest-station op uw coverpagina aan. Bij voorkeur met behulp van het online-invoersysteem. Of op een coversheet indien deze per post wordt verzonden. Zie deze webpagina.
 • Repeater- of satellietcontacten zijn niet toegelaten.
 • Bent u er zeker van dat een ander deelnemer signalen van slechte kwaliteit uitzendt. Contacteer dan dit station. Geef uw roepnaam en meldt het probleem. Verwacht geen verbetering wanneer u niets meld.
 • Als u zelf meldingen van slechte kwaliteit van uw uitzendingen ontvangt moet u op het voorblad opnemen wat de klacht is. Inclusief tijd en roepnamen van betrokken stations. En de aard van de klacht plus acties die tijdens de wedstrijd zijn ondernomen. Dit om te onderzoeken wat er aan de hand is en om dit op te lossen.
 • De eerste vier uur van de contest vallen samen met de RSGB Backpacker’s Contest.
 • Inzendingen moeten vóór 2 juli 2019 binnen zijn op het adres in de wedstrijdreglementen.

Disclaimer

Het bovenstaande is een korte samenvatting. En het bevat natuurlijk niet alle wedstrijdreglementen. Radioamateurs worden aanbevolen de volledige gepubliceerde wedstrijdregels lezen. Speciaal contest-briefpapier (logboeken en voorbladen) voor papieren vermeldingen kunnen hier worden gedownload.

Succes met deze contest!