PI4CGR weekend Dennenheul van 9 tot en met 12 november 2018

cgr Dennenheul

De VERON heeft jaren geleden een aantal radiozendamateurs bij elkaar gebracht om leden te begeleiden die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten. Of vanwege hun handicap niet konden deelnemen aan een regulier examen. Hieruit is later de Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR) ontstaan.

Per examenkandidaat een officieel maar aangepast examen

De examenkandidaten kwamen toen bij elkaar in Dennenheul. Een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Als afsluiting van hun gevolgde cursus, werden zij daar toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige zendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van de cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Een jaarlijks terugkerend evenement

Na een keer een reünie te hebben gehouden onder een aantal ‘Dennenheul-deelnemers’ ontstond de behoefte voor een soortgelijke bijeenkomst. Daarna is dit uitgegroeid tot een jaarlijks CGR-weekend van VERON-leden met een beperking, begeleid door de CGR. Het CGR-weekend draait om het gezellig samen zijn. Het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap. Of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken. Ook dit jaar kan de CGR weer een Dennenheul weekend organiseren dankzij de sponsoring van het VERON-Fonds. Dit weekend is voor VERON-leden die in het verleden in Dennenheul hun examen hebben gedaan of zij die met behulp van de CGR de cursus hebben gevolgd.

Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.