Open dag Watersnoodmuseum

Open dag WatersnoodmuseumKanaal 3700, nog steeds actueel in het Watersnoodmuseum

Hoewel niet iedere amateur de VERON uitgave ‘Kanaal 3700’ zal hebben is de gebeurtenis die aan die uitgave ten grondslag ligt alom bekend. De watersnoodramp van februari 1953 werd gekenmerkt door de totale isolatie van het eiland Schouwen-Duiveland vanaf de vroege morgen van de eerste februari. Bedenk dat door de vrijwel totale inundatie de elektrische voorziening was uitgevallen evenals het telefoonnet.

Die isolatie werd doorbroken in de vroege morgen van de tweede februari en de berichten die werden ontvangen op Walcheren en in West-Brabant waren afkomstig van een zender die in de 80 meter amateurband werkte en opgesteld stond in Zierikzee. Deze zender was in de nacht van 1 op 2 februari gebouwd van gangbare radio ontvanger onderdelen. Een medewerker van de lokale radiohandelaar, geholpen door een student elektrotechniek van de TH Delft waren de bouwers. Deze zender, werkend onder de (niet legale) roepnaam PA0ZRK maakte duidelijk dat Schouwen-Duiveland in hoge nood verkeerde, het eiland was voor meer dan 85% geïnundeerd en er waren zeer veel slachtoffers te betreuren. PA0ZRK heeft het berichtenverkeer gedurende de dagen na de ramp voortdurend weten te ondersteunen.

Inmiddels zijn we 64 jaar verder en is die ramp van 1953 grotendeels vergeten. Hoewel de Deltawerken met haar imposante stormvloedkering in de Oosterschelde en de niet minder imposante Maeslandkering in de Nieuwe Waterweg duidelijk maken dat niet iedereen de ramp vergeten is. Ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, gehuisvest in de 4 Phoenix caissons waarmee in november 1953 het laatste stroomgat in de dijken van de delta werd gedicht besteedt aandacht aan de manier waarop PA0ZRK het isolement doorbrak. Tentoongesteld is de noodzender PA0ZRK en de gedenksteen die de hulp van de radiozendamateurs in 1953 herdacht. Deze steen is ingemetseld geweest in het vroegere gemeentehuis van Zierikzee en toen dat door een ander gebouw werd vervangen aan het Watersnoodmuseum geschonken.

Het Watersnoodmuseum houdt iedere eerste zaterdag na 1 februari een open dag en daarbij wordt ook een werkend amateurstation in het museum opgesteld. Sinds een aantal jaren is dit station actief gedurende die open dag met een speciale roepnaam. De laatste jaren was dat PA61ZRK, PA62ZRK, PA63ZRK waarbij het cijfer in de suffix duidt op het aantal jaren na de ramp. Het zal geen verwondering wekken dat op 4 februari 2017 PA64ZRK in de lucht wordt gebracht.

Dit station wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Walcheren met technische ondersteuning van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning, een groep amateurs die zich specifiek richt op de moeilijkheden die noodcommunicatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met zich meebrengt.

U wordt hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan het amateur radioverkeer met PA64ZRK en zodoende de bezoekers van het Watersnoodmuseum een idee te geven van de mogelijkheden van het radio amateurisme.