Kort radioamateurnieuws – week 46, 2020

Lees in ‘Kort radioamateurnieuws’ de berichten die ons deze week opvielen, maar die te beknopt zijn voor een apart nieuwsartikel.

Deze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Get on the Air for Christmas
  2. Speciale roepnamen rond Kerst: PA20XMAS, PD20SANTA en PD20ELF
  3. IRCA maakt 900 artikelen uit hun verenigingsblad openbaar

Kort radioamateurnieuws

1. Get on the Air for Christmas

De Britse radioamateurvereniging RSGB en de Britse nationale gezondheidsdienst (NHS) organiseren rondom de feestdagen ‘Get on the air for Christmas‘. Ook deze activiteit maakt deel uit van de ‘Get on the air to care‘-campagne en loopt van zaterdag 19 december tot en met zaterdag 9 januari.

Het doel is om radioamateurs te steunen die het moeilijk hebben rondom de feestdagen, in het bijzonder als gevolg van de pandemie.

De campagne begint door clubs die speciale ‘netten’ organiseren op te roepen om die te melden. De RSGB zorgt vervolgens voor extra publiciteit.

Meer informatie: Get on the air for Christmas (GOTA4C)

2. Speciale roepnamen rond Kerst: PA20XMAS, PD20SANTA en PD20ELF

Ter gelegenheid van de Kersttijd activeren Ray PA5DX en Wim PD8DX drie speciale roepnamen: PA20XMAS, PD20SANTA en PD20ELF. Zendamateurs die minstens twee van de drie speciale stations werken, komen in aanmerking voor een certificaat, zo melden de twee op hun QRZ-pagina: PA20XMAS.

3. IRCA maakt 900 artikelen uit hun verenigingsblad openbaar

De International Radio Club of America (IRCA) maakt een groot aantal artikelen openbaar die sinds 1964 verschenen in hun verenigingsblad DX Monitor. Eerder waren deze publicaties uitsluitend beschikbaar voor leden van de vereniging.

Sinds 1964 publiceert de IRCA informatie over het ontvangen van DX-omroepstations op de middengolfband ten behoeve van haar leden. Sinds die tijd zijn er meer dan 900 artikelen geschreven.

Veel van deze artikelen zijn echter ook relevant voor de meer algemene radiohobbyist. Zo zijn er bijvoorbeeld artikelen over antennes, radiopropagatie, ontvangers en radio-benodigdheden, plus algemene technische informatie.

Geïnteresseerd? Ga naar Free IRCA reprints.

Bron: Southgate Amateur Radio News

 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ