Gouden Speld voor Dick van Empelen, PA2GRU

Gouden Speld voor Dick van Empelen, PA2GRUDick van Empelen, PA2GRU ontvangt de Gouden Speld

Op een zonnige zomerse vrijdag in juni vertrok Dick van Empelen, PA2GRU, nietsvermoedend vanuit zijn woonplaats Heemstede naar het clubgebouw van de Radio Club Kennemerland in IJmuiden, waar zoals op iedere 1e vrijdag van de maand de VERON-clubavond van de regio Kennemerland wordt gehouden.

Wat Dick niet wist was dat hij die avond het onderwerp van een complot zou zijn, waarbij het doel was om hem de Gouden Speld van de VERON uit te reiken vanwege zijn niet geringe verdiensten voor onze vereniging. Ook Dick’s echtgenote maakte deel uit van deze samenzwering. Zij zag er op toe dat Dick die bewuste avond ook daadwerkelijk naar  IJmuiden zou gaan en werd, toen Dick eenmaal was vertrokken, door ondergetekende opgehaald om ook aldaar aanwezig te zijn.

Eenmaal in IJmuiden aangekomen was het vervolgens zaak om ongezien naar binnen te glippen. Dick bevond zich op dat moment in de shack en was daar in geanimeerd gesprek met Sjoerd Ypma, PA0SHY, die in zijn functie van voorzitter van het Traffic Bureau de Gouden Speld zou uitreiken,  maar dat wist Dick op dat moment natuurlijk nog niet.

Klemmende deur…

Om te voorkomen dat hij onverhoopt en op het verkeerde moment de shack zou verlaten werd deze tijdelijk vakkundig gebarricadeerd:  “Momentje Dick, de deur klemt…”.

Na korte tijd werd Dick’s detentie weer opgeheven en vervolgens trof hij in de clubruimte tot zijn verbazing zijn echtgenote aan. Toen begon Dick, nog even scherpzinnig als hij voeger was, iets te vermoeden en toen Sjoerd het woord nam werd het hem al snel duidelijk dat hem een bijzondere eer te beurt zou vallen. Sjoerd memoreerde aan hetgeen Dick voor de VERON heeft betekend en stond met name stil bij Dick’s prima werk in zijn functie van coördinator IARU Monitoring System van de VERON.

Aan het slot van zijn betoog reikte Sjoerd onder applaus van alle aanwezigen aan  Dick de Gouden Speld uit, die daar zichtbaar van onder de indruk was.  Daarna werden er die avond onder het genot van een hapje en drankje nog vele herinneringen opgehaald.

In het april-nummer 2017 van Electron heeft Dick uitgebreid beschreven hoe hij al vroeg met het radiovirus werd besmet, dat hij er later als radiotelegrafist zijn beroep van heeft gemaakt en dat het zeer hardnekkige virus hem nooit meer heeft losgelaten.  Het is een leuk en lezenswaardig artikel geworden!

Fred Hentschke, PA3GPA,
Voorzitter A20 Kennemerland.