Friese Elfsteden Contest 2020

Friese Elfsteden ContestDe VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 36-ste Friese Elfsteden Contest 2020. Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. Deze contest vindt plaats op zondag 22 november tussen 11.00 en 14.00 uur lokale tijd.

Nu bijeenkomsten en vergaderingen veelal geannuleerd zijn is dit een mooie manier om elkaar weer eens te treffen. Wanneer met meerdere personen een station wordt bemand graag de geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Alleen op 80 en 2 meter

Er wordt gewerkt op de 80 m en 2 m band in SSB en FM. Daarbij gebruiken we op de 80 m band alleen de contestsegmenten. Op 2 m zien we graag dat de Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Tenslotte bereikt u met alleen een verticale rondstraler niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken. Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richtantennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen.

U wisselt call, rapport, regionummer en QTH uit. Uw regionummer kunt U vinden op PG7V. Dat regionummer is belangrijk voor de puntentelling. U krijgt namelijk 1 punt voor gewerkte stations in uw regio. Daarbuiten leveren stations 5 punten op. Behalve buitenlandse stations dan, daar krijgt u slechts 2 punten voor.

Er is ook nog een multiplier. Voor elke gewerkte Friese stad en voor de klunplaats één. De Friese steden zijn Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. De klunplaats is Bartlehiem. Tenslotte telt u alle punten bij elkaar op en vermenigvuldigt dat met het aantal multipliers, maximaal dus 12.

U begrijpt, verbindingen via omzetters e.d. tellen niet. En U mag elk station per band maar één keer werken. Hoe u de logs moet indienen vindt u ook in het contestreglement.

Elf Steden

De organisatie probeert minimaal 1 station per stad/per band te activeren als er normaal geen actieve zendamateurs wonen. Maar er kan altijd wat tussen komen, buiten de organisatie om. Dat kan een defect zijn of gewoon domme pech.

Zijn er gegadigden die (coronaproof) een stad willen bezetten dan graag een email sturen naar pe1cda@veron.nl .

Nalezen hoe de contest in z’n werk gaat?

In het reglement (onder 11 st. contest) van de Friese Elfsteden Contest staat alle informatie. En heeft U vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op de site van VERON afdeling Friesland Noord.

Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda@veron.nl. 

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling A-14 Friesland-noord
Tom PA2IP en Peter PE1CDA