Duitse gedoogregeling voor 160 m, 6 m, 4 m en HAMnet-toegang verlengd

Duitse gedoogregeling verlengdNog vóór de voor 22.12. geplande publicatie van het Staatsblad 2021-24 deelt het Bundesnetzagentur de DARC/RTA mee dat de voor het lopende jaar geldende Duitse gedoogregeling voor 160, 6 en 4 m en de toegang tot Hamnet voor houders van klasse E worden verlengd tot 31.12.2022. “Ik ben bijzonder verheugd met de uitbreiding op 70 MHz tot 70,210 MHz, d.w.z. met 10 KHz,” verklaart Christian Entsfellner, DL3MBG. “Ik wil mijn oprechte dank betuigen aan de Bundesnetzagentur en de Bundeswehr/BMVg voor dit mooie kerstcadeau aan alle radioamateurs,” voegt de DARC-voorzitter eraan toe.

Duitse gedoogregeling verlengd

6 m band

In het frequentiegebied 50,0 – 50,4 MHz mogen houders van een vergunning van klasse A in 2022 blijven zenden met een maximum van 750 watt PEP. Houders van een vergunning van klasse E daarentegen met een maximum van 100 watt PEP. In beide gevallen met horizontale polarisatie. In de rest van de band is slechts een maximum van 25 W PEP toegestaan. Contesten zijn ook toegestaan.

4 m band

In de 4-m-band is radioverkeer in de frequentieband 70,150 – 70,210 MHz nu alleen maar toegestaan voor houders van de A-vergunning. Daarmee is voor het eerst de internationale SSB-aanroepfrequentie 70,200 MHz onderdeel van het vrijgegeven frequentiebereik voor 2022. Het max. zendvermogen is 25 W ERP, met horizontale polarisatie.

160 m band

In de 160 m-band is, zoals voorheen, toestemming om te opereren in de frequentiebanden 1850 – 1890 kHz en 1890 – 2000 kHz met het volle zendvermogen. Maar wel overeenkomstig de respectieve vergunningsklasse A (750 W PEP) of E (100 W PEP). Dit echter alleen in het weekend. Ook voor contesten geldt alleen in het weekend.

SHF

In de frequentiebereiken 2320 – 2450 MHz en 5650 – 5850 MHz mogen houders van een vergunning van klasse E in 2022 ook blijven werken met een PEP van maximaal 5 W om deel te kunnen nemen aan radioverbindingen op HAMnet.

Goede samenwerking

Deze voor amateurradio gunstige regelingen, met name de frequentie-uitbreiding op de 4 m-band, zijn het resultaat van de goede en vertrouwensvolle samenwerking tussen de RTA, het BNetzA, de primaire gebruiker Bundeswehr en het frequentiemanagement van de DARC.

Dit melden Christian Entsfellner, DL3MBG, voorzitter van DARC e.V./RTA-voorzitter, en Bernd J. Mischlewski, DF2ZC, Frequency Management Officer.

De officiële mededelingen van de Bundesnetzagentur kunnen worden gedownload op https://www.bnetza-amtsblatt.de/2021/.

Bron: DARC