AMSAT trekt de GOLF-TEE CubeSat terug voor lancering

Op verzoek van AMSAT heeft NASA de GOLF-TEE CubeSat teruggetrokken van de ELaNa-46-missie. De lancering van ELaNa-46 staat in de loop van 2022 gepland met de GOLF-TEE als payload. ELaNA is het Educational Launch of Nanosatellites-programma van NASA.

Volgens AMSAT kan zij door COVID-gerelateerde beperkingen en problemen in de toeleveringsketen de GOLF-TEE niet op tijd integreren.

Tijdige terugtrekking

Uit respect voor NASA is het belangrijk dat AMSAT zich nu terugtrekt in plaats van later. Te late terugtrekking en het daardoor missen van de integratiedeadline zou bovendien tot financiële consequenties kunnen leiden. Launch-integratie is de stap van het installeren van de lading op het ruimtevaartuig.

Zowel de GOLF-TEE als de GOLF-1 zijn geselecteerd om deel te nemen aan NASA’s CubeSat Launch Initiative-programma (CSLI). NASA zal blijven zoeken naar een nieuwe lanceringsmogelijkheid voor de GOLF-TEE.

GOLF-TEE

Golf Tee

GOLF staat voor Greater Orbit, Larger Footprint. TEE staat voor Technology Exploration Environment. GOLF-TEE is overigens ook een ludieke woordspeling op het gelijknamige hulpstukje waarmee een golfbal op de afslagplaats verhoogd wordt om het wegslaan van de bal te vergemakkelijken.

Het GOLF-programma speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van satellieten met een hogere baan om de aarde (HEO, highly elliptical orbits). Met dit programma wil AMSAT onder andere bewijzen dat zij aan de wendbaarheideisen van huidige en toekomstige regelgeving voor de door mensen gecreëerde ruimtepuin kan voldoen. Daarnaast wil zij door het ontwikkelen van een serie steeds geavanceerdere ruimtevaartuigen meer ervaring opdoen met de realisatie van complexe componenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: actieve positiecontrole, uitvouwbare/bestuurbare zonnepanelen en voortstuwing.

Het doel van de GOLF-TEE-missie bestaat uit het testen van twee systemen die belangrijk zijn voor satellieten in hogere aardbanen.

Het eerste is het Attitude Determination and Control-systeem (ADAC). Dat systeem zorgt voor het actief uitrichten van antennes en zonnepanelen, maar ook voor het bijsturen van de positie van toekomstige satellieten.

Het tweede is het zogenaamde Radiation-Tolerant Integrated Housekeeping Unit (RTIHU). Daarmee is het mogelijk om een initiële omloopbaan en stralingsblootstelling te verkrijgen die geschikt zijn voor fouttolerante systemen die gebouwd zijn met standaardcomponenten.

GOLF-1

Een vervolgmissie staat inmiddels ook al gepland onder de naam GOLF-1! Deze missie bouwt voort op de technologie en ervaringen opgedaan bij GOLF-TEE. GOLF-1 zal wederom vooral een educatief karakter krijgen, met onder meer een stralingsexperiment van Vanderbilt University.

Uitgebreidere info over het GOLF-project vind je op de AMSAT-website.

Bron: AMSAT