23cm-band in de spotlights bij toezichthouders

Barry Lewis (G4SJH), voorzitter van de werkgroep spectrumzaken van IARU-Regio 1, brengt verslag uit van de vergadering van ITU-R-werkgroep 4C (WP4C). Deze werkgroep kwam in de periode van 15 tot 19 februari bij elkaar. Men besprak toen het gemeenschappelijke gebruik van de 23cm-band door de amateurdienst en de satellietnavigatiedienst. De IARU was ook een van de deelnemers.

Lees in dit artikel een uittreksel van het verslag van Barry.

World Radio Conference 2023 (WRC-23)

In de week van 15 tot 19 februari werden de voorbereidende werkzaamheden van agendapunt 9.1b van de WRC-23 voortgezet. Dit WRC-agendapunt heeft geleid tot diverse technische studies over het naast elkaar bestaan van de satellietnavigatiedienst (RNSS) en de amateurdiensten in de 23cm-band

Zoals gewoonlijk nam ook de IARU deel aan de bijeenkomst. Zij leverde belangrijke informatie aan over de amateuractiviteiten in deze microgolfband. Deze informatie is van groot belang om ervoor te zorgen dat de amateurdienst realistisch wordt weergegeven in de diverse onderzoeken.

Frequentiebanden van satellietnavigatiediensten

Ondersteuning

Het blijft van vitaal belang dat ook nationale gemeenschappen van radioamateurs hun opvattingen over het belang van de 23cm-band op een geconsolideerde en consistente wijze aan hun nationale toezichthouders [zoals Agentschap Telecom] presenteren. De IARU-R1 ontwikkelt daartoe ondersteunend materiaal, dat IARU-verenigingen kunnen gebruiken in hun gesprekken met hun toezichthouder.

Het werk aan dit onderwerp gaat zowel dit jaar als ook daarna door, zowel bij ITU-R als ook bij de regionale telecommunicatieorganisaties [zoals CEPT]. De IARU zal er daarbij voor zorgen dat deelnemende organisaties de positie van de radioamateurs op deze belangrijke microgolfband begrijpen.

Bron: 23cm band in the spotlight with regulators