Xmas Hope QSO Party voor SWL

Xmas Hope QSO Parties

Nu velen van ons als gevolg van de Corona-epidemie genoodzaakt zijn de tijd thuis door te brengen, kan het geen kwaad om wat extra afleiding te hebben. Dat heeft de RSGB op het idee gebracht om gedurende een aantal weken alle werkdagen een korte contest van 90 minuten uit te schrijven, de “Hope QSO Parties”.

Dat gebeurt afwisselend in de modes CW, SSB, RTTY en FT4. De deelnemers daaraan zijn gelicenseerde zendamateurs, maar aan luisteramateurs is daarbij kennelijk niet gedacht. De NLC heeft daarom gemeend in dat gat te moeten springen en aan de “Hope QSO Parties” een contest voor de luisteramateurs te koppelen. Hierna wordt kort uiteengezet wat er van de deelnemende luisteramateur wordt verwacht. Blijf niet eenzaam thuis zitten, doe mee en laat zien dat de luisteramateurs actief zijn!

Wat je moet doen

De Christmas Hope QSO Party voor SWL is eenvoudig van opzet. Wat je moet doen is: op de tijden genoemd in onderstaande schema je ontvanger bijzetten en de gehoorde verbindingen in de QSO Party loggen: roepnamen en uitgewisselde gegevens. Elk door jou gelogd QSO levert één punt op, ongeacht in welke mode de QSO party op dat moment plaatsvindt. Elke dag dat je meedoet maak je telkens een nieuw log aan. Vervolgens stuur je het log na elke contest binnen een week naar NL290@veron.nl .

Log

Je log moet de volgende gegevens bevatten: band (3.5, 7, 14, 21, 28), datum, tijd (UTC), roepnaam van het gehoord station. Het door het gehoorde station uitgewisselde gegevens (meestal RS(T) plus nummer), en de roepnaam van het tegenstation in het QSO. Puntentelling hoeft niet. Bij vooXMAS Hope QSO Party voor SWLrkeur dien je het log in Cabrillo-formaat in (cbr), maar elk ander formaat in nette tabellen mag ook, bijv. txt, xls, doc, rtf, enz. En natuurlijk je eigen gegevens: Naam, luisternummer, postadres en e-mail adres. Loggen kan bijvoorbeeld met het alom bekende programma SWL_DQR_log of gebruik N1MMlogger met de op hun website beschikbare SWL.udc. Beide programma’s leveren een goed bruikbaar bestand in Cabrillo.

Certificaat

Elke deelnemer aan de Christmas Hope QSO Party ontvangt na afloop van de hele serie een certificaat van deelname. Met vermelding van de totaal behaalde score.

Wanneer

De Christmas Hope QSO Parties worden georganiseerd op de dagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de periode 21 december 2020 tot en met 14 januari 2021.

Verdere gegevens op onze SWL pagina’s.