Wie een kuil graaft…

Wie een kuil graaft...Wie een kuil graaft voor een ander antennemast-fundament, moet met ondergrondse leidingen rekening houden. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de valkuilen (excuseer de woordkeuze) en betrokken instanties? Immers, als “grondroerder” (ja, zo heet het echt) loop je tegen wettelijke verplichtingen aan. En daar blijken dan ook weer wat uitzonderingen op te bestaan die de radioamateur kan benutten. Welkom in de wondere wereld van de grondroeringen!

Machinaal versus handgereedschap

Ben je van plan machinaal te gaan graven? Dan ben je wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Het maakt niet uit hoe diep. En ook de oppervlakte doet er niet toe. Tenminste, tot een gebied van maximaal 500 bij 500 meter. Hiervoor doe je een “Graafmelding KLIC met DigiD“. Na deze melding krijg je digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

GrondboorNeem je daarentegen zelf de spade, schep en/of handgrondboor ter hand. En gebruik je geen enkel machinaal gereedschap. Dus ook geen accu-gereedschap. Dan is zo’n Graafmelding niet verplicht. Immers, het uitgangspunt is dat je met handgereedschap eventuele grondkabels niet direct zo zwaar zult beschadigen dat er gelijk een veiligheidsprobleem ontstaat. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Want met of zonder graafmelding blijf je zelf volledig aansprakelijk voor eventuele schade.

Echter, als je weet dat zo’n graafmelding maar € 19,00 (vrij van btw) kost, dan is er eigenlijk geen enkele reden om het niet te doen. Want tijdens het graven op een leiding stuiten zet vaak ook een streep door die plek om een mast neer te zetten. Je wilt geen leidingen onder of in je fundament. En met zo’n graafmelding had je op voorhand een betere plek kunnen kiezen.

Ondergrondse hoogspanningskabels

Bovengrondse hoogspanningslijnen zijn niet te missen. Maar de precieze ligging van ondergrondse hoogspanningskabels mogen we als burger niet weten. Dit is uit veiligheidsoogpunt. Immers, het elektriciteitsnetwerk in Nederland is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderdeel van de vitale infrastructuur. Een terrorist of crimineel zou grote schade met sabotage kunnen aanrichten.

Netbeheerder TenneT geeft gelukkig wel aan in welke gemeentes er dit soort kabels in de grond liggen. En dat is op deze pagina terug te vinden. Maar ook op de door vrijwilligers bijgehouden kaart op de website HoogspanningsNet.nl. Echter, een radioamateur heeft al veel eerder door dat er dergelijke kabels in de buurt moeten liggen. Immers, het strooiveld van deze kabels is bovengronds niet te missen. Met een radio of storing-peildoos weet je al genoeg. Maar ook de “Graafmelding KLIC” houd rekening met de ligging van deze geheime kabels. Dus nog een goede reden om zo’n melding te doen.

Aardpennen in of naast de kuil slaan

Een antennemast wil je graag goed geaard hebben. Vandaar dat de amateur gelijk wat aardpennen de grond in wil slaan. Misschien zelfs in de gegraven kuil. Of misschien er net naast, pas na het beton storten. Ook hier maakt het verschil of je dat mechanisch doet of met de hand. Tril je ze voorzichtig met een klopboor-achtig apparaat de grond in, precies zoals professionals dat doen, dan is een “Graafmelding KLIC” verplicht. Sla je ze met moker of voorhamer, dus met grof geweld, de grond in. Dan is vreemd genoeg zo’n melding niet verplicht. Maar beide het Kadaster en het Agentschap Telecom raden zeer sterk aan om dan wel een graafmelding te doen. En daar sluiten wij ons volledig bij aan. Immers, op deze manier sla je handmatig dwars door leidingen heen. Echt levensgevaarlijk.

Conclusie

Komt er ook maar iets van machinaal gereedschap bij kijken. Of dat nu op diesel, elektra of accu loopt. Dan is een “Graafmelding KLIC” wettelijk verplicht. Doe je echt alles met de hand, dan mag het zonder graafmelding. Maar waarom zou je € 19,00 willen bezuinigen? Terwijl het je een veelvoud aan ellende kan besparen. Dus ons advies is altijd zo’n Graafmelding te doen. Nog niet overtuigd? Dan raden wij dit, dit en dit filmpje aan. En wellicht ook deze en deze pechvogels. Zo wil je echt niet in het nieuws komen…