VERON teleurgesteld en boos over bijdrage voor registratie zendamateurs

Op Prinsjesdag 2015 maakte het kabinet bekend dat zendamateurs in 2016 een bijdrage gaan betalen voor hun registratie. Op de bekendmaking volgden veel reacties en veel vragen. Een aantal vragen zijn inmiddels al beantwoord door Agentschap Telecom, zoals de hoogte van de bijdrage. Die antwoorden zijn terug te vinden op de website van Agentschap Telecom. Na bestudering van die antwoorden komt ons hoofdbestuur met een felle reactie.

Teleurgesteld

31-euroAfgelopen dagen kregen we via diverse media vragen, o.a. over het standpunt van de VERON. Het mag helder zijn dat de VERON erg teleurgesteld is. De VERON heeft bij de omzetting van de vergunning naar een registratie in 2008, al flink geprotesteerd. Nu komt er voor diezelfde registratie een bijdrage van 31 euro voor 2016, waarmee zendamateurs geen extra rechten krijgen. Rechten die er wel in het tijdperk van de vergunning waren.

Zendamateurs benadeeld

Met deze beslissing van het kabinet wordt de positie van zendamateurs dus niet verbeterd. Vóór 2008 hadden we nog een vergunning waar we rechten aan konden ontlenen. Die werd omgezet in een kosteloze registratie waar we minder rechten aan konden ontlenen. Nu moeten zendamateurs voor diezelfde registratie jaarlijks betalen, terwijl ze daar niet meer voor terugkrijgen. De bijdrage zal er bijvoorbeeld niet toe leiden dat Agentschap Telecom beter toezicht houdt, verklaart men op hun website. Dat terwijl zendamateurs al veel kritiek uitten op de mate van toezicht. Men gaat dus niet meer doen wat men al deed.

Vragen aan ons

Via verschillende media ontvingen wij vragen van bezorgde leden. Een aantal vragen zijn al door Agentschap Telecom beantwoord. De andere vragen zullen we hier beantwoorden:

Was het een voorstel van VERON om te gaan betalen voor de registratie?
Nee, de VERON had wel positief gestaan tegenover de herinvoering van de vergunning.

Wist de VERON hier al eerder van?
Ja, Agentschap Telecom heeft de VERON begin juli in een informeel telefoontje van zijn voornemen om kosten te gaan berekenen in kennis gesteld.

Als je een keer niet heb betaald, moet je dan opnieuw examen doen?
Nee, je kunt je altijd weer opnieuw registreren.

Wat gaat de VERON nu voor actie ondernemen?
De VERON kan dit besluit niet terugdraaien, want het is door de regering genomen. Het hoofdbestuur zal er wel alles aan doen om Agentschap Telecom nogmaals te wijzen op zijn verantwoordelijkheden.

Ook VERON moet betalen

Ook de VERON wordt met extra kosten geconfronteerd. De registratie van de PI4-roepletters van diverse afdelingen en bijvoorbeeld PI4AA, gaan de VERON zeker meer dan 1000 euro kosten. Geld wat de VERON niet meer aan andere zaken kan besteden.

Sterk front vormen

Het hoofdbestuur roept radiozendamateurs op om een sterk front te vormen. Alleen met een grote sterke vereniging kunnen we weerstand bieden aan de bedreigingen die onze hobby ondervindt.