Berichten

Chris PE0CD doet verslag van de POTA activatie op 20 en 21 januari 2024

Chris PE0CD doet verslag van de POTA activatie op 20 en 21 januari 2024

Chris PE0CD tijdens de POTA activatie

In het weekeind van 20 en 21 januari 2024 was er wereldwijd extra POTA activiteit. En daar heeft Chris PE0CD goed gebruik van gemaakt door met radiovrienden een Nederlands park te activeren. Hieronder lees je zijn verslag.

Wat is POTA?

In 2018 is de POTA (Parks On The Air) organisatie opgericht. Het doel is om te bevorderen dat zendamateurs mobiele zendapparatuur in nationale parken opstellen. En van daaruit verbinding maken met andere zendstations, die zich al dan niet ook in een park bevinden.

Lees meer

Doe mee aan de PA-beker contest 2017

40m band; PA-beker contest gebied

Op 11 en 12 november vindt weer het leukste korte contest binnen Nederland plaats, de inmiddels beroemde “PA-Beker contest”. In deze korte wedstrijd is het de bedoeling om zoveel mogelijk stations binnen Nederland te werken, op de 40 m en 80 m band. Iedereen die op 40 m en/of 80 m kan uitzenden en een F- of N-registratie heeft kan meedoen.

Tijd

  • Zaterdag van 9.00 – 11.30 UTC is exclusief voor de mode CW.
  • Zondag van 9.00 – 11.30 UTC is exclusief voor de mode SSB.

Lees meer

60 m band

100 kHz en 100 W op 60 m, geniet er nog even van!

100 kHz en 100 W op 60 m, geniet er nog even van!Zendamateurs in Nederland met een F-registratie hebben toegang tot de 60 meterband. En wel van 5350 kHz tot 5450 kHz. Op secundaire basis, met een vermogen van 100 W PEP. Maar dàt duurt niet lang meer want op korte termijn wordt een aanpassing verwacht in het NFP, Nationaal Frequentieplan.

Aanpassing in NFP

De VERON heeft Agentschap Telecom nog getracht te overtuigen om de huidige 100 kHz en 100 W PEP te handhaven. Helaas koos Agentschap Telecom ervoor om besluit te volgens wat was genomen op de WRC’15. Dat houdt in maximaal 15 W EIRP van 5351,5 tot 5366,5 kHz in USB, ook op secundaire basis en alleen voor F-amateurs. Dat is natuurlijk minder dan de mogelijkheden die F-amateurs in Nederland nu nog hebben.

Lees meer

NVIS

NVIS overzicht

NVIS overzicht met gerelateerde publicaties

Samen met Rosa Maria Alsina-Pagès van de Universiteit van Barcelona heeft Ben Witvliet (PE5B) een wetenschappelijke artikel onder de titel “Radio communication via Near Vertical Incidence Skywave propagation: an overview” uitgebracht. Het wordt gepubliceerd in Springer “Telecommunication Systems“, maar is nu al gratis online te lezen en downloaden via deze link.

Het betreft een “overview paper“. Dat wil zeggen dat het een document is dat een overzicht geeft van wat er door anderen aan onderzoek is gedaan op dit specialistische gebiedje. Op die manier wordt kennis bij elkaar gebracht en helpt het onderzoekers die aan de slag willen met het zoeken naar de nog ontbrekende kennis. Veel van de geboden informatie is ook voor zendamateurs zeer interessant. Het bevat links naar 130 andere NVIS publicaties!

NVIS overzicht en SkipZone

Medewerker Agentschap Telecom ontvangt Vederprijs

Medewerker Agentschap Telecom ontvangt VederprijsOp woensdag 18 mei nam Ben Witvliet (PE5B), technisch specialist bij Agentschap Telecom de Vederprijs in ontvangst. Hij ontvangt deze prijs voor zijn promotieonderzoek naar noodcommunicatie dat hij uitvoerde op de Universiteit Twente. De Vederprijs wordt sinds 1929 jaarlijks uitgereikt ter bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op het gebied van radiocommunicatie.

Lees meer

NVIS en SkipZone

Thesis van PE5B: “Near Vertical Incidence Skywave”

Near Vertical Incidence Skywave (NVIS)

Interactie tussen antenne en het propagatiemechanisme

Proefschrift van Ben A. Witvliet (PE5B) ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Twente, op gezag van de Rector Magnificus, prof. dr. H. Brinksma, volgens besluit van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 2 december 2015 om 14:45 uur

 

Samenvatting

Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) Thesis coverfoto

Flooded New Orleans following Hurricane Katrina, 11 September 2005. Photo courtesy of National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Commander Mark Moran, of the NOAA Aviation Weather Center, and Lt. Phil Eastman and Lt. Dave Demers, of the NOAA Aircraft Operations Center, all commissioned officers of the NOAA Corps, flew more than 100 hours surveying Katrina’s devastation. Eastman piloted NOAA’s Bell 212 Twin Huey Helicopter from August 31 to September 19. All three men took dozens of aerial photos from an altitude of several feet to 500 feet.

In gebieden waar geen telecommunicatie-infrastructuur is, of wanneer die infrastructuur door een natuurramp is verwoest, kan Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) propagatie voor een verbinding met de buitenwereld zorgen.

Om gebruik te maken van NVIS moeten de radiogolven recht omhoog worden gezonden, waar, op een hoogte tussen 80 en 350 km, de ionosfeer deze golven terugbuigt naar de aarde. Vanwege het frequentieafhankelijke karakter van de propagatie moet bij de keuze van de werkfrequentie rekening worden gehouden met parameters van de ionosfeer. Typische werkfrequenties liggen tussen 3 en 10 MHz.

Door de grote reflectiehoogte wordt een aaneengesloten gebied van tenminste 400 x 400 km rondom de zender bestreken. Aangezien de radiogolven onder een steile hoek naar beneden komen, vindt geen afscherming plaats door grote objecten zoals gebouwen of bergruggen plaats.

Aangezien NVIS niet afhankelijk is van een netwerk of netwerkoperator is snelle uitrol mogelijk. Bovendien zijn de antennes en radioapparatuur relatief eenvoudig te maken en onderhouden, zelfs in landen met een lager technologisch niveau. Deze aspecten maken NVIS radiocommunicatie bij uitstek geschikt voor communicatie na natuurrampen en voor onderwijs en medische zorg op afstand in arme en/of afgelegen gebieden.

Onderzoek naar de inzet van NVIS propagatie voor point-to-point verbindingen of omroep heeft verspreid over tientallen jaren plaatsgevonden en bestrijkt een groot aantal onderwerpen. In dit proefschrift worden blinde vlekken in dat onderzoeksgebied geïdentificeerd en bestudeerd, om zo bestaand onderzoek aan te vullen en te verbinden. Daarbij ligt de focus op antennes en propagatie.

De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

  1. Hoe functioneert het NVIS propagatiemechanisme, en welke parameters van dit mechanisme zijn van belang voor de optimalisatie van NVIS telecommunicatiesystemen?
  2. Hoe kunnen we de NVIS antenne optimaliseren zodat (a) het sterkste signaal wordt geproduceerd in het verzorgingsgebied, en (b) zodat de grootste signaal-ruisverhouding wordt gerealiseerd bij ontvangst van signalen uit dat verzorgingsgebied?
  3. Hoe groot is de interactie tussen NVIS antenne en NVIS propagatiemechanisme?

De nadruk van het onderzoek ligt op empirische verificatie van de effectiviteit van antennes en van propagatieverschijnselen en een aantal nieuwe meetmethoden is ontwikkeld om dit mogelijk te maken. De metingen zijn uitgevoerd in Nederland (52°N, 6°O), en worden geacht representatief te zijn voor het gebied tussen 40 en 60 graden Noorderbreedte.

Onderzoek met betrekking tot het NVIS propagatiemechanisme laat zien dat elevatiehoek, polarisatie, fading en ruis de belangrijkste parameters zijn bij de optimalisatie van NVIS telecommunicatiesystemen. De relatie tussen elevatiehoek en afstand is bepaald als functie van de werkfrequentie en het zonnevlekkengetal, en door meting bevestigd. Door middel van metingen is aangetoond dat NVIS al vanaf korte afstanden (20 km op 7 MHz) dominant is ten opzichte van de grondgolf. De metingen laten ook zien dat NVIS efficiënt is: één 100 Watt zender bestrijkt een gebied van 400 x 400 km met 35 tot 55 dB signaal-ruisverhouding. In de nachturen is propagatie waargenomen over een afstand van 110 km, op een frequentie boven de kritische frequentie van de ionosfeer, met een fluctuerend karakter dat veel weg heeft van verstrooiing (scattering) en niet lijkt op grondgolfpropagatie.

Het belang van de propagatie van karakteristieke golven in de ionosfeer is aangetoond door middel van metingen en laat bijna perfect circulaire polarisatie van de neergaande golven zien, met een grote (>25 dB) scheiding tussen beide karakteristieke golven. Een antenne met slechts 0,5 x 0,5 λ footprint is ontworpen, waarmee de beide karakteristieke golven gescheiden kunnen worden ontvangen. Toepassing hiervan voor diversiteitsontvangst (diversity) resulteert in 8 tot 10 dB reductie van het benodigd zendvermogen.

Onderzoek laat zien dat de optimalisatie van zend- en ontvangstantenne een verschillende benadering vraagt en verschillende optima oplevert. Optimalisatie van de ontvangstantenne vergt kennis van de propagatie van elektromagnetische omgevingsruis, waarbij zowel de polarisatie als de verdeling over de ruimtehoeken van belang is. Eerste experimenten laten zien dat de verdeling over de ruimtehoeken niet uniform is. Een nieuwe methode om de effectiviteit van meetantennes voor omgevingsruis te bepalen wordt beschreven.

Voor het op locatie vergelijken van NVIS antennes is een nieuwe meetmethode ontwikkeld die gebruik maakt van NVIS propagatie. Met deze methode is de optimale hoogte van een horizontale dipool als zendantenne bepaald. Die ligt tussen 0,18 en 0,22 λ voor de meeste grondsoorten. Het optimum van de ontvangstantenne ligt rond 0.16 λ, maar die is minder kritisch. In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt presteren laag opgestelde dipolen slecht: een dipoolantenne op 0,02 λ hoogte is 11 to 12 dB minder effectief dan het optimum bij zenden, en 2 tot 6 dB minder effectief bij ontvangst. Zo’n lage dipoolantenne is echter nog altijd 12 dB effectiever dan een sprietantenne op een auto.

Interactie tussen de NVIS antenne en het NVIS propagatiemechanisme is aangetoond. Naar verwachting geeft optimalisatie waarbij antenne en propagatiemechanisme als een hybride systeem worden beschouwd betere resultaten dan wanneer de antenne alleen wordt geoptimaliseerd.

Verder lezen?

De volledige thesis van Ben (PE5B) staat op de ResearchGate website en is daar behalve online te lezen ook als PDF te downloaden.  Een complete lijst van alle publicaties van Ben staat op zijn ResearchGate profiel pagina.

NVIS

Verdediging PhD Thesis NVIS

Verdediging PhD Thesis Near Vertical Incidence Skywave op 2 december 2015

Verdediging PhD Thesis Near Vertical Incidence Skywave op 2 december
Op 2 december 2015 om 14:30 verdedig ik mijn PhD Thesis “NEAR VERTICAL
INCIDENCE SKYWAVE – Interaction of antenna and propagation mechanism
op Universiteit Twente, Hallenweg 1 in Enschede. Het zal plaatsvinden in de prof. dr. Berkhoffzaal in gebouw De Waaier van de UT.

Na afloop is er een receptie in hetzelfde gebouw. Iedereen is welkom. Laat je mij even weten per e-mail of telefoon of je komt i.v.m. de catering?

Ben Witvliet (PE5B)
+31-6512-48341
b.a.witvliet@utwente.nl

NVIS = Near Vertical Incidence Skywave; zie deze Wikipedia pagina voor meer informatie over deze propagatievorm.