Berichten

World Radio Amateur Day 2021

World Amateur Radio Day 2021

Op 18 april 1925 ontmoette amateurradiopioniers elkaar in Parijs. Toen is de International Amateur Radio Union, IARU opgericht. Daarom is 18 april de World Amateur Radio Day, afgekort WARD.  Wereldwijd organiseren radioamateurorganisaties dan ook op 18 april tal van radio-evenementen. Elk jaar wordt de WARD voorzien van een thema. World Amateur Radio Day 2021 is het wel heel toepasselijk: “Amateur Radio: Home but Never Alone”!

Speciale roepnaam

De World Amateur Radio Day is voor een aantal radioamateurs wereldwijd een gelegenheid om met een speciale call in de lucht te komen. Ook in Nederland hebben enkele radioamateurs vergunning om in de maand april met een tijdelijke speciale roepnaam uit te zenden. Veelal zal in de roepnaam “WARD” voorkomen en ook “96” in de prefix ten teken dat de IARU dit jaar 96 jaar bestaat.

Lees meer

IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EV

IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EVDe IARU nam op verzoek van de Europese Commissie deel aan een bijeenkomst over WPT-EV. Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de automobielindustrie, de standaarden-organisaties en de Europese Commissie. Doel was de huidige stand van zaken door te nemen met betrekking tot de standaarden voor ongewenste uit WPT-EV, wat namelijk staat voor Wireless Power Transfer voor Electric Vehicles. Wij berichtten ook al eerder over de zorgen die daaromtrent bestaan. Recent nog diende de IARU, mede namens de VERON, vier stukken in voor de vergadering over WPT-systemen van de ITU studiegroep Spectrum Management.

Lees meer

World Amateur Radio Day 2021

World Amateur Radio Day 2021

World Amateur Radio Day 2021Op 18 april 1925 ontmoette amateurradiopioniers elkaar in Parijs. Toen is de International Amateur Radio Union, IARU opgericht. Daarom is 18 april de World Amateur Radio Day, afgekort WARD.  Wereldwijd organiseren radioamateurorganisaties dan ook op 18 april tal van radio-evenementen. Elk jaar wordt de WARD voorzien van een thema. World Amateur Radio Day 2021 is het wel heel toepasselijk: “Amateur Radio: Home but Never Alone”!

Speciale roepnaam

De World Amateur Radio Day is voor een aantal radioamateurs wereldwijd een gelegenheid om met een speciale call in de lucht te komen. Ook in Nederland hebben enkele radioamateurs vergunning om in de maand april met een tijdelijke speciale roepnaam uit te zenden. Veelal zal in de roepnaam “WARD” voorkomen en ook “96” in de prefix ten teken dat de IARU dit jaar 96 jaar bestaat.

Lees meer

World Radio Amateur Day

World amateur radio day op zondag 18 april 2021

World amateur radio day op zondag 18 april 2021World amateur radio day: Home but not alone

Op 18 april 1925 ontmoette amateurradiopioniers elkaar in Parijs en is de International Amateur Radio Union, IARU opgericht. Daarom is 18 april de world amateur radio day en organiseren radioamateurorganisaties van over de hele wereld op 18 april tal van radio-evenementen. Radiozendamateurs draaien geen plaatjes en zijn geen etherpiraten maar experimenteren met radiosignalen en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van radio zoals u die nu kent. Radioamateurs experimenteren onder andere met het verbeteren of ontwikkelen van zend-, ontvangstantennes. Of onderzoeken nieuwe toepassingen om geluid en/of beeld te verzenden. Maar ook experimenteren radioamateurs met microsatellieten in samenwerkingen met wetenschappelijke instituten. Zo zijn de foto’s, die de Chinese Longjlang2 heeft verstuurd met hulp van radioamateurs gemaakt.

Lees meer

IARU

Voorlopige standpunten IARU voor WRC23

De IARU heeft de voorlopige standpunten over agendapunten voor de WRC23 gepubliceerd. De eerstvolgende World Radio Conference is al in 2023. Daarvoor is nog veel werk te doen. De voorlopige standpunten van de IARU gaan natuurlijk over het radiospectrum voor radioamateurs. Radiospectrum is schaars en erg gewild. De IARU wil dan ook op de WRC23 voorkomen dat er spectrum ingeleverd moet worden. Het gaat met name om 50 MHz, 1.2 GHz, 3.3 GHz en 10 GHz. Daarnaast is er ook een meer algemene resolutie die alle frequenties tussen 13 KHz en 15 GHz betreft. Dat gaat namelijk over sensors voor ruimteweer.

Lees meer