Radiobaken CS3B Madeira verwoest door een bosbrand

Het radiobaken CS3B op het Portugese eiland Madeira werd op 12 oktober 2023 verwoest door een bosbrand. Deze melding lezen we op de blogspot van John EI7GL.

Wel lazen eerder in de media dat er in oktober twee bosbranden waren op het eiland Madeira, een belangrijk toeristisch eiland. Zo’n honderd lokale brandweerlui bestreden de branden.

Zij kregen ook bijstand van brandweermannen die vanuit de Portugese hoofdstad Lissabon werden overgebracht. De hulpdiensten moesten toeristen uit enkele hotels evacueren. De branden hebben een oppervlakte van naar schatting 70 km² verwoest. Hierbij is ook het radiobaken CS3B verwoest door een bosbrand.

CS3B baken

De afbeelding toont de vernielde transceiver en hoe de originele ICOM 7200 eruit zou hebben gezien. Het nieuwe toestel is pas in september 2023 geïnstalleerd.

Het radiobaken CS3B maakte deel uit van het International Beacon Project, een serie HF-bakens die werken op 14.100, 18.110, 21.150, 24.930 en 28.200 MHz.

De locatie van CS3B bevindt zich voor de noordwestkust van Afrika. Het is een ideale locatie voor het beoordelen van de radiopropagatie op de HF-banden naar Europa en Noord-Amerika.
De brandschade op de locatie was behoorlijk groot, aangezien het gebouw waarin het baken was gehuisvest, evenals de antenne werd verwoest.
Het is zeer waarschijnlijk dat de antenne ook beschadigd is door de hitte en vervangen moet worden.

Zoals uit de grafiek blijkt, waren de laatste ontvangstrapporten op 12 oktober 2023 van 14:57 UTC.

Gezien de grote schade aan het baken en het gebouw zal dit HF-baken waarschijnlijk enige tijd uit de lucht zijn.

IBP

Het International Beacon Project (IBP) is een wereldwijd netwerk van radiobakens. Het systeem bestaat uit 18 continue bakens die werken op vijf aangewezen frequenties.
De IBP-bakens bieden een manier om de radiopropagatie op de HF-banden te beoordelen voor zowel amateur- als commerciële hoogfrequente radiogebruikers.

Het project wordt gecoördineerd door de Northern California DX Foundation (NCDXF) en de International Amateur Radio Union (IARU). Het eerste baken van het IBP werd in 1979 vanuit Noord-Californië operationeel. Het netwerk werd uitgebreid met 8 en vervolgens met 18 internationale transmissielocaties.

Het eerste baken is in 1979 in gebruik genomen met de roepnaam WB6ZNL. Het baken zond elke 10 minuten een signaal van 1 minuut uit op 14,100 MHz met behulp van op maat gemaakte zender- en controllerhardware. Het signaal bestond uit de roepnaam van het baken, uitgezonden in morsecode met 100 Watt, vier streepjes van 9 seconden elk met 100 Watt, 10 Watt, 1 Watt en tenslotte 0,1 Watt.

NCDXF

De Northern California DX Foundation en zeven partnerorganisaties uit de Verenigde Staten, Finland, Portugal, Israël, Japan en Argentinië exploiteerden de eerste versie van het bakennetwerk. Vanwege problemen bij het bouwen van beacon-hardware is voor elke locatie een Kenwood TS-120 transceiver in gebruik. Onder besturing van een op maat gemaakte beacon-controller. Het netwerk werkte op 14,1 MHz en het bakenformaat bleef ongewijzigd.

In 1995 is men begonnen met het verbeteren van het bestaande bakennetwerk, zodat het op vijf aangewezen frequenties kon werken. Ook maakt het nieuwe bakennetwerk gebruik van Kenwood TS-50 transceivers met verbeterde bakencontrollereenheid aansturing. Het aantal partnerorganisaties is uitgebreid tot 18 en het nieuwe bakenformaat van 10 seconden is aangenomen.

Naast het helpen van radioamateurs om de voortplanting van korte golf beter te begrijpen, heeft het project wetenschappers geholpen bij het beter begrijpen van de eigenschappen van de ionosfeer van de aarde.

Frequenties en transmissieschema

De bakens zenden 24 uur per dag uit op de frequenties:

14.100 MHz
18,110 MHz
21.150 MHz
24,930 MHz
28.200 MHz

Elk baken zendt zijn signaal één keer uit op elke frequentie, in volgorde van laag ( 14.100 MHz ) naar hoog ( 28.200 MHz), gevolgd door een pauze van 130 seconden waarin bakens op andere locaties beurtelings op dezelfde frequenties zenden, waarna de cyclus zich herhaalt. Elke uitzending duurt 10 seconden en bestaat uit de roepnaam van het baken, uitgezonden met een snelheid van 22 woorden per minuut, gevolgd door vier streepjes. De roepnaam en het eerste streepje wordt uitgezonden met een vermogen van 100 Watt.
De volgende drie streepjes worden respectievelijk uitgezonden op 10 Watt, 1 Watt en tenslotte 0,1 Watt.
Alle bakentransmissies zijn gecoördineerd met behulp van GPS-tijd. Op een bepaalde frequentie zenden alle 18 bakens dus elke 3 minuten achter elkaar uit.

Welke bakens zijn er actief

Raadpleeg het overzicht op NCDXF/IARU International Beacon Project

bron: https://ei7gl.blogspot.com/

Met dank aan Ronny ON6CQ