Dit weekend CQ World Wide DX-contest 2023

CQ World WideEen veel gehoorde zinsnede die je deze week hoort onder verschillende radioamateurs is “Doe je het weekend mee met de CQ World Wide DX-contest?”.
En het gebruikelijke antwoord dat volgt op deze vraag is meestal “Natuurlijk. Ik zal proberen je te werken!”. Volgens vele radioamateurs is de CQ World Wide DX-contest de grootste amateurradiowedstrijd ter wereld. En terecht.

CQ World Wide DX-contest 2023

SSB: 28-29 oktober 2023
CW: 25-26 november 2023

Begint om 00:00:00 UTC op zaterdag.
Eindigt om 23:59:59 UTC op zondag.

De CQ World Wide DX-wedstrijd is inderdaad de grootste en populairste amateurradiowedstrijd ter wereld. Meer dan 35.000 deelnemers gaan het laatste weekend van oktober (SSB) en het laatste weekend van november (CW) de ether in met als doel zoveel mogelijk contacten te leggen met zoveel mogelijk verschillende DXCC-entiteiten en CQ-zones.

Reglement van de CQ World Wide DX-contest 2023

I. DOEL

Amateurs over de hele wereld in contact brengen met zoveel mogelijk andere amateurs in zoveel mogelijk CQ-zones en landen.

II. BANDEN

Zes banden: 1,8, 3,5, 7, 14, 21 en 28 MHz. Het naleven van vastgestelde bandplannen is ook sterk geadviseerd.

III. WEDSTRIJDUITWISSELING

SSB: RS-rapport plus CQ-zonenummer van de stationslocatie (bijvoorbeeld 59 14). CW: RST-rapport plus CQ-zonenummer van de stationslocatie (bijvoorbeeld 599 14).

IV. SCORE

A. Score: De eindscore is het resultaat van het totaal aantal QSO-punten vermenigvuldigd met de som van de zone- en landenvermenigvuldigers. Voorbeeld: 1000 QSO-punten * (30 zones + 70 landen) = 100.000 (eindscore).

B. QSO-punten: Er kan één keer verbinding worden gemaakt met stations op elke band. QSO-punten zijn gebaseerd op de locatie van het station waar gewerkt wordt.

Contacten tussen stations op verschillende continenten tellen drie (3) punten.
Contacten tussen stations op hetzelfde continent maar in verschillende landen tellen voor één (1) punt. Uitzondering: contacten tussen stations in verschillende landen binnen de Noord-Amerikaanse grenzen tellen voor twee (2) punten.
Contacten tussen stations in hetzelfde land hebben een QSO-puntwaarde van nul (0), maar tellen mee voor de zone- en landenvermenigvuldiger.
C. Vermenigvuldiger: Er zijn twee soorten vermenigvuldigers.

Zone: Een vermenigvuldiger van één (1) voor elke verschillende CQ-zone waarmee op elke band contact wordt gemaakt. De CQ Worked All Zones-regels zijn de standaard.
Land: Een vermenigvuldiger van één (1) voor elk verschillend land waarmee op elke band contact wordt opgenomen. De DXCC-entiteitenlijst, de Worked All Europe (WAE)-vermenigvuldigingslijst plus IG9/IH9 en continentale grenzen zijn de standaarden voor het definiëren van landenvermenigvuldigers. Maritieme mobiele stations tellen alleen mee voor een zonevermenigvuldiger.

V. TOEGANGSCATEGORIEËN

A. Categorieën voor één operator: Eén persoon (de operator) voert alle bedienings- en logfuncties uit. Er is geen limiet op de bedrijfstijd of bandwisselingen. Er is altijd slechts één verzonden signaal toegestaan.

1. Eén operator: QSO’s die hulp van welke aard dan ook vinden, zijn verboden (zie VIII.2).

A. Hoog vermogen (alle banden of enkele banden): het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 1500 watt .

B. Laag vermogen (alle banden of enkele banden): het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 100 watt .

C. QRP (All Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 5 watt .

2. Ondersteuning door één operator: Deelnemers in deze categorie kunnen gebruik maken van QSO-hulp bij het vinden (zie VIII.2).

A. High Power Assisted (All Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 1500 watt .

B. Low Power Assisted (All Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 100 watt .

C. QRP Assisted (All Band of Single Band): Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 5 watt .

B. Single Operator Overlay-categorieën: Elke deelnemer aan een Single Operator die aan de vereisten voldoet, mag OOK een van de onderstaande categorieën invoeren door de juiste CATEGORY-OVERLAY-regel toe te voegen aan de kop van het Cabrillo-logbestand. Overlaycategorie-inzendingen worden afzonderlijk vermeld in de resultaten; gescoord als alle bands; en gegroepeerd op Hoog vermogen en Laag vermogen (inclusief QRP).

1. Klassieke operator (KLASSIEK): De deelnemer gebruikt slechts één radio, geen hulp bij het vinden van QSO’s, en mag maximaal 24 van de 48 uur actief zijn. Uitschakeltijden zijn minimaal 60 minuten waarin geen QSO wordt geregistreerd. Als het logboek meer dan 24 bedrijfsuren aangeeft, worden alleen de eerste 24 uur meegeteld voor de overlayscore. Ontvangen tijdens het zenden is verboden. Inzendingen met één operator komen niet in aanmerking voor deze categorie.

2. Rookie (ROOKIE): De operator kreeg minder dan drie (3) jaar vóór de datum van de wedstrijd voor het eerst een licentie als radioamateur. Geef de datum van de eerste licentie op in het SOAPBOX-veld. Eerdere Rookie-winnaars komen niet in aanmerking voor plaquettes in deze categorie.

3. Jeugd (JEUGD): De exploitant was bij aanvang van de wedstrijd 25 jaar of jonger. Geef het geboortejaar op in het ZEEPBOX-veld.

C. Multi-operatorcategorieën (alleen all-band-werking): Een willekeurig aantal operators is toegestaan. Hulp bij het vinden van QSO’s is toegestaan. Er is altijd slechts één verzonden signaal per band toegestaan.

1. Multi-Single: Er is slechts één uitgezonden signaal op één band toegestaan gedurende een periode van 10 minuten (run station/signaal). Uitzondering: Eén – en slechts één – ander uitgezonden signaal (multiplier station/signaal) mag worden gebruikt gedurende een periode van 10 minuten, als – en alleen als – het zich op een andere band bevindt dan de runzender en het gebruikte station een nieuw station is. vermenigvuldiger. Voor de run- en multiplierzenders gelden onafhankelijke 10-minutenregels. Perioden van tien minuten beginnen met het eerste QSO op een band. Het log moet aangeven welk station/signaal (run of multiplier) elk QSO heeft gemaakt. Het multiplier station/signaal mag geen CQ (verzoekcontacten) oproepen. Zorg ervoor dat u de sectie Veelgestelde vragen over multi single leest op CQWW.com.

A. Hoog vermogen: Het totale uitgangsvermogen mag op geen enkele band en op geen enkel moment hoger zijn dan 1500 watt .

B. Laag vermogen: Het totale uitgangsvermogen mag op geen enkele band en op geen enkel moment meer dan 100 watt bedragen .

2. Multi-Two: Er mogen op elk moment maximaal twee verzonden signalen worden gebruikt, en deze moeten zich op twee verschillende banden bevinden. Het log moet aangeven welk station/signaal elk QSO heeft gemaakt. Elk station/signaal kan maximaal 8 bandwisselingen maken per klokuur (00 tot en met 59 minuten). Het totale uitgangsvermogen mag op geen enkele band en op geen enkel moment hoger zijn dan 1500 watt.

3. Multi-Multi: De zes wedstrijdbanden kunnen gelijktijdig worden geactiveerd. Er is altijd slechts één verzonden signaal per band toegestaan. Het totale uitgangsvermogen mag op geen enkele band en op geen enkel moment hoger zijn dan 1500 watt.

D. Explorer: In de categorie Explorer kunnen amateurs deelnemen aan de CQ WW-wedstrijd en tegelijkertijd innovatie in operationele strategieën, stationontwerp en technologische aanpassing aanmoedigen. Ga voor de volledige Explorer-regels naar CQWW.com/explorer.

E. Checklog: Inzending ingediend om te helpen bij de logcontrole. De inzending krijgt geen score in de resultaten en het logbestand wordt niet openbaar gemaakt.

VI. PRIJZEN

Een single-band log komt alleen in aanmerking voor een single-band award. Een log die meer dan één band bevat, wordt beoordeeld als een inzending voor alle banden, tenzij gespecificeerd als een inzending voor één band.

A. Certificaten: Elektronische certificaten zullen beschikbaar worden gesteld om te downloaden voor iedereen die een inzending indient, op voorwaarde dat het logboek vóór de deadline wordt ingediend.

B. Plaquettes: Er worden plaquettes uitgereikt voor topprestaties in een aantal categorieën. Bekijk de actuele lijst met plaquettes en sponsors op CQWW.com. Per inzending wordt slechts één plaquette uitgereikt. Een station dat een plaquette wint, komt niet in aanmerking voor een deelgebiedonderscheiding; de plaquette wordt uitgereikt aan de nummer twee in dat gebied.

VII. CLUBCOMPETITIE

De clubscore is de totale score uit logs die door leden zijn ingediend. Er zijn twee aparte clubcompetitiecategorieën.

A. Amerikaanse clubs: Deelname is beperkt tot clubleden die binnen een straal van 400 km van het centrum van het clubgebied wonen.

B. DX-clubs: Deelname is beperkt tot clubleden die woonachtig zijn in het DXCC-land waar de club is gevestigd OF binnen een straal van 400 km rond het centrum van de club.

C. Algemene clubregels

Nationale organisaties (bijvoorbeeld JARL, REF of DARC) komen niet in aanmerking voor de clubcompetitie.
Inzendingen van één operator mogen slechts bijdragen aan één club. Multi-operatorscores kunnen aan meerdere clubs worden toegewezen als een percentage van het aantal clubleden dat aan de operatie deelneemt. In de logvermelding moet de volledige clubnaam staan (en de clubtoewijzingen als er sprake is van multi-op).
Er moeten minimaal vier logs worden ontvangen voordat een club in de resultaten wordt vermeld. Checklog-inzendingen tellen niet mee voor de clubscore.
Het woord “wonen” wordt gedefinieerd als: permanent of ononderbroken wonen of een plaats innemen als de vaste, permanente en voornaamste woning van een persoon voor juridische doeleinden.

VIII. DEFINITIES VAN TERMEN

Stationslocatie: Het gebied waarin alle zenders, ontvangers en antennes zich bevinden. Alle zenders, ontvangers en versterkers moeten zich binnen één cirkel met een diameter van 500 meter bevinden. Antennes moeten fysiek via RF-transmissielijnen zijn verbonden met de zenders en ontvangers.
Hulp bij het vinden van QSO: het gebruik van elke technologie of andere bron die de operator een roepnaam of multiplier-identificatie van een signaal biedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van een CW-decoder, DX-cluster, DX-spottingwebsites (bijv. DX Summit), lokale of externe roepnaam- en frequentiedecoderingstechnologie (bijv. CW Skimmer of Reverse Beacon Network), of operationele regelingen waarbij andere personen betrokken zijn.

IX. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE DEELNEMERS

Deelnemers moeten binnen de grenzen van de door hen gekozen categorie opereren bij het uitvoeren van activiteiten die van invloed kunnen zijn op hun ingediende score.
Voor elke vermelding moet een andere roepnaam worden gebruikt. Alleen de roepnaam van de deelnemer mag worden gebruikt om de score van de deelnemer te bepalen.
Overschrijd op geen enkele band de totale uitgangsvermogenslimiet van de gekozen ingangscategorie. Het totale uitgangsvermogen op elke band en op elk moment wordt gemeten aan de uitgang van de actieve versterker(s).
Zelfspotten of vragen om gespot te worden is niet toegestaan.
Bediening op afstand is toegestaan als de fysieke locatie van alle zenders, ontvangers en antennes zich op één stationslocatie bevindt. Een op afstand bediend station moet voldoen aan alle stationslicenties, operatorlicenties en categoriebeperkingen. De gebruikte roepnaam moet een roepnaam zijn die is uitgegeven of toegestaan door de regelgevende instantie van de stationslocatie.
Externe ontvangers buiten de stationslocatie zijn niet toegestaan.
Er is op elk moment slechts één signaal op een band toegestaan. Wanneer er twee of meer zenders op dezelfde band aanwezig zijn, MOET een hardwareapparaat worden gebruikt om meer dan één signaal tegelijk te voorkomen. Het afwisselen van CQ’s op twee of meer frequenties op een band is niet toegestaan.
Alle verzoeken om contacten, reacties op oproepen en het kopiëren van roepnamen en wedstrijduitwisselingen moeten tijdens de wedstrijdperiode worden uitgevoerd met behulp van de modus en frequenties van de wedstrijd.
Correctie van geregistreerde roepnamen en uitwisselingen na de wedstrijd, door gebruik te maken van een database, opnames, e-mail of andere methoden, is niet toegestaan.
Voor ITU Regio 1 stations: zenden op de 40m-band, boven 7200 kHz tijdens de SSB (telefoon) wedstrijd is niet toegestaan.
Voor ITU Regio 1-stations: uitzenden onder 1810 kHz tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.

X. LOG INSTRUCTIES

Elektronische indiening van het log is vereist voor alle deelnemers.

Het log MOET voor elk contact het volgende tonen: correcte datum en tijd in UTC, frequentie (of band), roepnaam van het gebruikte station, verzonden uitwisseling en ontvangen uitwisseling. Een log zonder alle vereiste informatie wordt een Checklog. Verbindingen zijn geregistreerd op het moment dat ze zijn voltooid. Stations die strijden om Wereld- en Continentprijzen moeten de werkelijke frequenties opgeven voor alle contacten in het logboek.
Deelnemers aan een enkele band zijn verplicht alle contacten op te nemen die tijdens de wedstrijdperiode zijn gemaakt, zelfs als ze op andere bands zijn gemaakt.
Verbindingen die zijn gemaakt op de band welke in de Cabrillo-header staat doet mee voor de score.
Logs met contacten op slechts één band zijn dus vermeldingen op één band.
Het CABRILLO-bestandsformaat is de standaard voor logs. Zie CQWW.com/cabrillo voor gedetailleerde instructies over het invullen van de CABRILLO-bestandskop.
Als u de koptekst niet correct invult, kan dit gevolgend hebben voor de indeling in de verkeerde categorie of classificatie als een Checklog.
Opmerking: Amerikaanse stations moeten de stationslocatie in de CABRILLO-header aangeven (bijvoorbeeld LOCATION: OH). Alle andere stations geven DX aan.
Webupload is de enige methode voor het indienen van logbestanden. Webupload van logbestanden is beschikbaar op CQWW.com/logcheck.
Instructies voor elektronische logs die NIET van CABRILLO zijn: Als u geen log in CABRILLO-formaat kunt indienen, neem dan contact op met de wedstrijdleider voor hulp bij het indienen van een ander formaat.
Bevestiging van deelname: Alle ontvangen logs krijgen via e-mail een bevestiging. Ook kunt u een lijst met ontvangen logs vinden op CQWW.com.
Log intrekking: Een deelnemer kan het ingediende logbestand om welke reden dan ook binnen 30 dagen na de logdeadline intrekken. Neem voor instructies contact op met de contest leiding.

XI. DEADLINE LOGS

Alle inzendingen moeten BINNEN VIJF (5) DAGEN na het einde van de wedstrijd plaatsvinden: uiterlijk 3 november 2023 2359 UTC voor SSB en 1 december 2023 2359 UTC voor CW. Als u een inzending na de deadline opnieuw indient is dit een te laat ontvangen log.
Een verlenging kan worden aangevraagd via CQWW.com/contact. Het verzoek moet een legitieme reden bevatten en moet vóór de logdeadline zijn ontvangen.
Verlengingen zijn alleen toegestaan na bevestiging door de contest organisator.
Indiening van een log na de deadline zijn te zien in de resultaten, maar komen niet in aanmerking voor prijzen.

XII. BEOORDELING

De CQ WW DX Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de wedstrijdinzendingen. Ook verwacht men naleving van de regels en amateurradiopraktijken. Overtreding van de wedstrijdregels of onsportief gedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen door de Commissie.

A. Onsportief gedrag: Voorbeelden van onsportief gedrag omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Het regelen of bevestigen van contacten tijdens of na de wedstrijd door gebruik te maken van WELKE niet-amateurradio dan ook, zoals telefoons, internet, instant messaging, chatrooms, VoIP, e-mail, sociale media of websites.
Uitzendingen door de deelnemer op frequenties buiten de licentiebeperkingen.
Veranderende tijden in het logboek om te voldoen aan de regels voor bandwisseling of off-time.
De eer opeisen voor buitensporige, niet-verifieerbare QSO’s of niet-verifieerbare multipliers.
Signalen met overmatige bandbreedte (bijvoorbeeld spetters, klikken) of harmonischen op andere banden.
Stations die meer dan drie opeenvolgende contacten maken zonder hun roepnaam te verzenden.

B. Audio-opnamen: Elke deelnemer met een enkele operator (zie VA1) die strijdt om een plaats in de top vijf op het niveau (a) Wereld, (b) Continent of (c) VS, inclusief Classic Overlay, moet de verzonden en ontvangen audio opnemen als gehoord door de exploitant gedurende de duur van de wedstrijd. De opname moet een algemeen formaat hebben (bijvoorbeeld mp3) en de audio naar elk oor als een afzonderlijk kanaal bevatten. De opname moet een doorlopende opname zijn (geen opname van individuele QSO’s).
Registratie van inactiviteit  is niet nodig. De commissie kan binnen 90 dagen na de logdeadline om de opname verzoeken om te helpen bij de beoordeling van het log. Inleveren van de opnamebestanden dient binnen 5 dagen na de aanvraag door de deelnemer te geschieden.
Het niet indienen van een gevraagde audio-opname kan resulteren in de herclassificatie van een loginvoer of diskwalificatie.

C. Disciplinaire maatregelen: In geval van overtreding volgt diskwalificatie van de deelnemer. E.e.a. naar goeddunken van de CQ WW DX contest commissie.

Gediskwalificeerde inzendingen komen niet in aanmerking voor een prijs. Publicatie hiervan bij het eindresultaat. Voor het verzenden van een kennisgeving van de commissie gebruikt men het email adres dat is gebruikt bij het indienen van het logbestand. De deelnemer heeft vijf dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan bij de wedstrijdleider. Na die tijd is de beslissing definitief.
De Commissie behoudt zich het recht voor om de categorie van een inzending te wijzigen op basis van onderzoek van het logboek of andere informatie.

D. Log controle:

  • Controle van alle logbestanden met behulp van aangepaste software en een menselijk oordeel.
  • Verwijdering van dubbele contacten zonder extra strafpunten.
  • Verwijdering van verbindingen met een onjuist ontvangen uitwisseling zonder extra strafpunten.
  • Roepnaamfouten (bust) of roepnamen die niet in het andere log staan (NIL) doen niet mee en krijgen een boete van twee keer de QSO-puntwaarde voor dat contact.

XIII. VERKLARING

Met het insturen van CQ WW DX-contest log en rekening houdend met contest commissie om het log te bekijken en te evalueren, gaat een deelnemer er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee akkoord dat hij/zij:

  1. De regels van de wedstrijd heeft gelezen en begrepen contest en stemt ermee in daaraan gebonden te zijn.
  2. Geëxploiteerd volgens alle regels en voorschriften die betrekking hebben op amateurradio voor de locatie van het station.
  3. Ook gaat u ermee akkoord dat het log voor het publiek toegankelijk is.
  4. Accepteert dat diskwalificaties en andere beslissingen van de commissie officieel en definitief zijn. Als een deelnemer niet wil of kan instemmen met al het voorgaande, mag de deelnemer de inzending niet indienen of de inzending alleen als Checklog indienen.

Vragen met betrekking tot de CQ WW DX-wedstrijdregels kunnen worden ingediend bij CQWW.com/contact.
Ook zijn antwoorden op veel veelgestelde vragen vinden op CQWW.com/faq.

Tot slot, toekomstige contestdata

SSB is altijd het laatste volledige weekend van oktober.

2024: 26 – 27 oktober
2025: 25 – 26 oktober
2026: 24 – 25 oktober

CW is altijd het laatste volledige weekend van november.

2024: 23 – 24 november
2025: 29 – 30 november
2026: 28 – 29 november

De CQ WW RTTY-contest is elk jaar in het laatste volledige weekend van september en is ’s werelds populairste contest in digitale mode. Hoewel het veel overeenkomsten heeft, zijn er verschillende score- en vermenigvuldigingsregels. Bezoek cqwwrtty.com voor meer informatie.

Met dank aan Ronny ON6CQ