VERON vertegenwoordigt Nederlandse radioamateur tijdens de IARU-R1 Conference

IARU-R1 ConferenceVan 16 – 23 september 2017 wordt de IARU Region 1 General Conference gehouden. Deze bijeenkomst vindt eens in de 3 jaar plaats, waarbij elke keer een andere vereniging de organisatie op zich neemt. Zo heeft in 1972 en 1987 de VERON de organisatie voor zijn rekening genomen. Dit jaar is het de beurt aan de DARC; de conferentie zal worden gehouden in Landshut, Duitsland.

Voorstellen en agenda

Meerdere verenigingen die tot de IARU-R1 behoren hebben voorstellen ingediend die tijdens de conferentie zullen worden besproken. Van de VERON staan er 3 voorstellen op de agenda.

LA17_C3_38: Harmonisatie N-registratie in CEPT-landen.
Op dit moment zijn er grote verschillen in de toewijzing van frequentie en zendvermogens tussen de verschillende CEPT-landen. De VERON stelt voor om een begin te maken met het harmoniseren van frequentie en zendvermogen voor de Novice, binnen de landen die Novice licenties hanteren. Wordt dit voorstel aangenomen dan zal er een bijlage komen bij de ECC/REC/(05)06 om dit voorstel in alle CEPT landen in te voeren.

 LA17_C3_40: Morsecode immaterieel erfgoed
Tijdens de IARU Region1 conferentie van 2011 in Sun City, is besloten dat elke ‘member society’ zou proberen om morsecode op de lijst van immaterieel erfgoed te krijgen. 6 jaar later is dit alleen nog gelukt door de landen België, Duitsland en Nederland. De VERON vraagt dat ‘member societies’ nogmaals proberen om morsecode op de nationale lijst van cultureel erfgoed te krijgen. Wordt dit voorstel in zijn geheel aangenomen dan geeft de VERON de IARU-R1 tevens de opdracht om te zorgen dat morsecode wordt toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.

 LA17_C3_47: Publicatie van een DXCC lijst
Op het internet zijn op verschillende plekken DXCC lijsten te downloaden. Van deze lijsten is het niet bekend hoe recent deze zijn. Als dit voorstel ongewijzigd wordt aangenomen, krijgt de IARU-R1 de opdracht om te komen met een DXCC lijst op de website van de IARU-R1 en deze te onderhouden.

Wilt u weten wat er nog meer op de agenda staat, kijk dan op de website van de IARU-R1, https://www.iaru-r1.org/

De IARU is opgericht in 1925

De IARU is opgericht in 1925 op initiatief van de toenmalige president van de ARRL, Hiram Percy Maxim, W1AW. Bij die oprichting waren radiozendamateurs aanwezig uit 25 landen, waaronder Nederland. Aanvankelijk kon men individueel lid zijn van de IARU, maar tegenwoordig zijn dit uitsluitend verenigingen, de zogenaamde ‘member societies’. Per land kan dit maar één vereniging zijn. In Nederland is dat de VERON.