Wijzig je van e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan ons!

Wijzig je van e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan ons!Veel van onze leden hebben een handig @veron.nl e-mail alias. E-mails verstuurd aan een persoonlijk @veron.nl e-mailadres worden automatisch doorgestuurd naar het eigen e-mailadres. Wijzig je van e-mail adres? Dan is het belangrijk dat je dat aan de ICT-Commissie en het Centraal Bureau doorgeeft.

Controleren of je @veron.nl alias nog werkt

Je kunt zelf controleren of je @veron.nl alias nog werkt. Stuur gewoon een test e-mail naar jouw @veron.nl e-mailadres. Ontvang je binnen tien minuten je test e-mail niet terug? Dan is de alias mogelijk nog gekoppeld een aan ongeldig e-mailadres. Geef je juiste e-mailadres dan aan ons door via dit wijzigingsformulier hier op de website. Onze ICT-Commissie zal het e-mailadres achter je alias dan aanpassen. Zo blijft e-mail aan jou doorgestuurd worden.

Geef de wijziging van e-mailadres ook door aan het Centraal Bureau via het contactformulier. Met vermelding van je lidmaatschapsnummer. Zij passen dit voor je aan in de ledenadministratie.

Eigen @veron.nl “Postvak”

Officials van de VERON, voorzitters, secretarissen en penningmeesters van afdelingsbesturen, commissies, bureaus en werkgroepen kunnen hun eigen @veron.nl “Postvak” aanvragen. Er wordt dan een generiek e-mailadres aangemaakt. Bijvoorbeeld secretaris.a75@veron.nl. Met dit volledig werkend e-mailaccount kun je vanaf je pc, laptop, tablet of smartphone vanaf elke locatie e-mail ontvangen. En ook met dat @veron.nl e-mailadres versturen. Informeer voor de mogelijkheden bij onze ICT-Commissie via het contactformulier.