Hoever mag je de knop draaien in SSB?

Hoever mag je de knop draaien in SSB?Hoever mag je de knop draaien in SSB? In een Q&A legt Tom, DF5JL uit tot hoever je kunt gaan in het opzoeken van de grens van een band als je uitzendt in Single Side Band (SSB). Die vraagt rijst namelijk geregeld. Kun je de knop tot het einde van de band draaien? Met de 60-m-band als voorbeeld bespreekt hij hoe het zit. Volgens de WRC-15 is de 5 MHz band toegewezen aan radioamateurs op secundaire basis. De band loopt daarbij van 5351.5 tot 5366.5 KHz. De vraag is dus, mag een radioamateur uitzenden op 5366.0 KHz in de WRC-15 60-m-band?

N​iet hoger dan 5363.0 kHz

De met de knop ingestelde en op het scherm weergegeven frequentie is slechts die van de onderdrukte draaggolf in SSB. Echter, de modulatie reikt tot 3 kHz hoger in Upper Side Band (USB). Dat betekent dat je uitzending nu reikt tot 5366.0 + 3 kHZ= 5369.0 kHz. Buiten de band dus. Een groot deel van de modulatie ligt immers boven de 5366.5 kHz, het einde van de aan ons toegewezen band. Daarnaast ligt een deel van de uitzending in het deel gereserveerd voor “weak signals”. Dit deel van het spectrum is speciaal voor “weak signal modes” zoals WSPR. Hier zenden leidt dan ook tot interferentie. De hoogste frequentie die we kunnen gebruiken voor USB is daarom 5363 kHz in de 60-m-band. Alleen dan ligt het hele spectrum van het uitgezonden signaal binnen de band. Ook blijft dan de laatste 500 Hz van de band vrij voor “weak signal narrow band modes”, zoals afgesproken in het bandplan.

Ook voor andere banden

Dit zelfde geldt uiteraard ook voor andere banden. Zo is de hoogste frequentie die je kunt instellen op de 20-m-band 14.347 MHz. Dat is dus 3 kHz onder de bovenste bandgrens.

Noot: Sommige landen hebben een grotere frequentiebereik toegewezen aan de radioamateurdienst vanwege artikel 4 uit de Radio Regulations.

Bron: IARU: Q & A: How far you can turn the dial when transmitting in SSB voice mode?