Zuid Afrika krijgt 100 kHz op 60 meter

Zuid Afrika krijgt 100 kHz op 60 meterOp vrijdag 25 mei 2018 heeft ICASA het nationale radiofrequentieplan 2018 gepubliceerd. Hierin krijgt de radioamateur in Zuid Afrika er 100 kHz bij op gedeelde basis in de 60 meter band. Maar ook 5290 kHz staat er in voor het 5 MHz propagatie onderzoek project. Het nationale radiofrequentieplan is een bijna 300 pagina’s tellend document. En het dekt het volledige RF spectrum af. Dit frequentieplan is in “Government Gazette 41650” gepubliceerd. De SARL zal alle amateur toewijzingen grondig bestuderen en er zorg voor dragen dat er passende bandplannen komen.

Het spectrum van 5350 tot 5450 kHz is nu beschikbaar voor alle gelicenseerde radio amateurs op een gedeelde non-interferentie basis. De SARL Council werkt aan een 60 meter bandplan met daarbij aanbeveling LA17_C4_REC_02 van de in 2017 gehouden Regio 1 Algemene Conferentie als uitgangspunt. Men zal het bandplan zo spoedig mogelijk publiceren. Dan kunnen de uitzendingen op 60 meter gelijk van start gaan.

Ook 5290 kHz is toegevoegd om WSPR bakens uit te rollen. Dit in het kader van het SARL propagatie onderzoek project. En leden kunnen doorgaan met het gebruik van deze frequentie. Wegens licentieperikelen heeft de SARL dit 5290 kHz baken project wat uit de aandacht gehouden. “We kunnen nu met volle kracht vooruit” zei Hans van de Groenendaal, ZS6AKV, in zijn rol als SARL Regelgeving-Manager. “Er zijn geen beperkingen meer. En geen aanvraag voor gebruik van de 60 meter band is meer nodig.”

Als reactie op deze 100 kHz 60 meter allocatie zei SARL President Nico van Rensburg, ZS6QL, dat de SARL hier lang aan gewerkt heeft. “Het is duidelijk dat onze volharding in interactie met ICASA nut heeft gehad. Echter, we hebben de bestemming nog niet bereikt. Immers, volgens het nieuwe bandplan is het vermogen op 5 MHz nog beperkt tot de in de WRC-15 overeenkomst afgesproken 15 watts e.i.r.p.

Bron: Dennis Green, ZS4BS.