DXpeditie naar Kure Atol onzeker na afwijzing

DXpeditie naar Kure AtolDe Pacific Islands DXpedition Group (PIDXG) hoopt alsnog toestemming te krijgen voor een DXpeditie naar Kure Atol. Deze entiteit staat op de 7e plaats volgens Club Log van meest gezochte DXCCs. De laatste hamradio activiteit K7C op Kure Atol vond plaats in 2005.

Kure was eens de thuisbasis van een LORAN-station van de Amerikaanse kustwacht. Het eiland maakt deel uit van Hawaï maar is gescheiden van deze staat door de ligging van de Midway eilanden. Kure is opgenomen in het Hawaii State Seabird Sanctuary en de Northwestern Hawaiian Islands State Marine Refuge.

Eerder verzoek afgewezen

Vooralsnog is een eerdere aanvraag van PIDXG in Juni door het Department of Land and Natural Resources (DLNR) formeel afgewezen. Het officiële standpunt was dat amateur radio niet kan worden uitgevoerd met voldoende waarborg voor de ecologische integriteit van Kure Atol. Volgens PIDXG voerden functionarissen aan dat de antennes een risico zouden vormen voor het vogelbestand van het eiland.

Vervolgens verklaarde de DX groep dat zij alle richtlijnen van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service (USF & WS) zullen opvolgen. Evenals de protocollen die door andere DXpedities in een National Wildlife Refuges (NWR) zijn gebruikt. Ook bracht de DX groep naar voren dat amateur radio is vastgesteld als ‘bestaand gebruik’ door de federale instanties die toezicht houden op Kure en andere Pacific National Wildlife Refuges.

Volgens de PIDXG zijn er geen gedocumenteerde gevallen bekend van negatieve impact op de ecologische integriteit in een NWR bij eerdere amateur radio activiteiten. Amateur radio heeft in dit opzicht een onberispelijke staat van dienst heeft opgebouwd voor milieu gevoelige gebieden.

Herkansing DXpeditie Kure Atol

Aangezien er geen mogelijkheid is om tegen de uitspraak in beroep te gaan heeft de PIDXG op 6 augustus 2018 een nieuwe aanvraag ingediend.