Contestdeel op QO100 vrijgegeven, Yuri Gagarin contest de eerste

Contesten op de QO-100 waren tot op heden niet toegestaan, een ongeschreven wet. Maar vanaf 4 april is een contestdeel op QO100 vrijgegeven. Het nieuwe, geactualiseerde bandplan laat een contest-CW/SSB-bandje zien in het “mixed modes and special purposes“-deel van de doorlaatband. Tussen 2400,370 – 2400,490 MHz uplink (10489,870 – 10489,990 MHz downlink) mag men nu naar hartelust contesten. Wel gelden de gebruikelijke regels. Namelijk een maximale bandbreedte van 2.7 kHz en het zendvermogen zodanig beperkt, dat je signaal niet boven het baken uitkomt.

Contestdeel op QO100 vrijgegeven

Experimenteel multimedia-baken

Het zal de opmerkzame lezer niet ontgaan zijn, dat de grens van het mixed-mode-deel op 10489,990 MHz ligt. Dat komt omdat het bovenste CW-baken binnenkort omgezet wordt naar een experimenteel multimedia-baken. De basis hiervoor is het AMSAT-DL HS Multimedia Modem van DJ0ABR.

Positieve ervaringen

De laatste maanden waren er enkele activiteits-wedstrijden (challenges), onder andere georganiseerd door Remco, PA3FYM en Rob, PE1ITR. Om politieke redenen mocht het woord ‘contest’ (toen) niet gebruikt worden, nu dus wel. Na aanvankelijke bedenkingen beoordeelden een meerderheid deze activiteiten positief. Vanwege meerdere aanvragen heeft AMSAT-DL besloten om voor dergelijke activiteiten een apart banddeel aan te wijzen. Daardoor is een ordelijk en ongestoord samengaan van voor- en tegenstanders van dergelijke wedstrijden mogelijk.

De “ongeschreven” wet

Tot nu bestond de “ongeschreven” wet, dat er principiëel geen contesten zijn over satellieten. Dat stamt nog van 50 jaar geleden, uit de beginperiode van de Oscar-satellieten. Destijds hadden satellieten beperkte mogelijkheden onder andere vanwege kleine batterijen. Ook de zonnepanelen leverden weinig vermogen. Dat geldt overigens nog steeds voor de huidige Cubesats. Een overmatige belasting van de lineaire transponder van AO-7 bijvoorbeeld leidt steeds weer tot onverwacht afschakelen. AMSAT-NA wil dan ook geen contesten op hun satellieten.

Contestdeel op QO100 vrijgegeven want Es’Hail-2 heeft grotere reserves

Gelukkig heeft Es’Hail-2, waar de QO100-transponder in zit, grotere reserves. Die zijn weliswaar niet onbegrensd, maar door de grotere zonnepanelen en batterijcapaciteit kan er wel iets meer. Daarbij valt LEILA in als er met te grote vermogens -die meer transpondervermogen vragen- wordt gewerkt. Vanuit technisch oogpunt is er dus geen reden om contesten, binnen de gegeven beperkingen, op QO-100 te verbieden.

Geldt niet voor andere satellieten

AMSAT-DL wijst er nog een nadrukkelijk op, dat elke satellieteigenaar en -beheerder het recht heeft eigen regels te stellen voor het gebruik. Dat geldt overigens ook voor aardse relais. Daarom mag iedere beheerder zelf voor zijn satellliet vaststellen of contesten zijn toegestaan. In geval van twijfel vraag vooraf om toestemming bij AMSAT of de beheerder van de satelliet.

Eerste contest 10-11 april

De eerste contest op de QO-100 is al aangekondigd. In het weekend van 11-12 april is de Yuri Gagarin International DX Contest 2021. Yuri Gagarin was de eerste mens in de ruimte. De contest is dan ook gewijd aan deze Russische kosmonaut en de eerste bemande ruimtevlucht op 12 april 1961.

Tijd: van 10 april 21:00 uur UTC  tot 11 april 21:00 uur UTC.

Categoriëen:
• SAT Single operator – satelliet-QSO’s
• SAT-GS Single operator – geostationary-satelliet-QSOs

Bronnen:

AMSAT-DL

AMSAT-UK

Yuri Gagarin International DX Contest 2021