9 cm in VS blijft voorlopig beschikbaar voor zendamateurs

eerste slachtoffer gevallenEen deel van de 9 cm-band blijft in de VS voorlopig beschikbaar voor zendamateurs. Eerder meldden we dat de 9 cm band voor zendamateurs zou verdwijnen in de Verenigde Staten. Daartoe had de FCC in september 2020 besloten. De ARRL bracht daar echter tegenin, dat een deel van dat spectrum voorlopig nog niet vergeven zou worden. De FCC heeft nu haar beslissing om zendamateurs geheel van deze band te verwijderen gedeeltelijk -maar tijdelijk- teruggedraaid.

3.45-3.50 GHz in 2022 weg

Zendamateurs moeten stoppen met uitzenden in de 3.45-3.50 GHz-band binnen 90 dagen nadat de veiling van deze frequenties is gesloten en uitgifte van licenties is begonnen. De verwachting is, dat dat in begin 2022 het geval zal zijn. De FCC kondigde namelijk op 17 maart de opening van de veiling van 3.45-3.55 GHz aan.

Band gesplitst

De FCC zegt:”We nemen ons voorstel de band te splitsen over, maar we passen het zodanig aan, dat we bij 3450 MHz splitsen.” Dat komt overeen met het oordeel van de ARRL dat er geen ‘guard band’ nodig is vanuit technisch oogpunt. “We erkennen ook, dat de aard van amateur-apparatuur   de band van 3400-3450 bijzonder waardevol maakt. Dat betekent namelijk dat bestaande apparatuur voorlopig in gebruik kan blijven.” Hierdoor kunnen radioamateurs de band blijven gebruik in de tijd dat de FCC bekijkt of de band toegewezen kan worden aan flexibel gebruik.

Gebruik blijft secundair

De FCC benadrukt echter, dat het gebruik van de 3.4-3.45 GHz-band secundair blijft. Zendamateurs die dicht tegen de bovengrens aan werken moeten dat met bijzondere voorzichtigheid doen. Ze mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken voor de primaire gebruikers van de 3.45 GHz-band. Terwijl amateurs moeten stoppen binnen 90 dagen na sluiting van de veiling voor 3.45-3.5 GHz mogen ze daarna nog wel doorgaan tussen 3.3 en 3.45 GHZ. Althans, zolang er gestudeerd wordt op de mogelijkheid om dit spectrum toe te wijzen aan commercieel gebruik.

9 cm in VS blijft voorlopig beschikbaar voor zendamateurs, maar…

De FCC gaat ervan uit dat er geen secundair gebruik voor zendamateurs zal zijn in toekomstige plannen voor deze band. Ook zullen amateurs na een beslissing hierover mogelijk al snel moeten stoppen met uitzenden in de 9-cm-band.

 

Bron: ARRL