Contest log software houdt zich aan het PA-Beker Reglement

PA-Beker reglement 2021

Deelname aan de PA-Bekerwedstrijden kan alleen vanuit een locatie gelegen in Nederland. De locatie waar de zend- en ontvangstantenne zich bevindt is bepalend voor het uit te wisselen QSL-regionummer. Voor meer informatie over QSL regio’s kun je hier raadplegen.

Datum en tijd

  • CW: Zaterdag 13 november 09:00 tot 11:30 UTC
  • SSB: Zondag 14 november 09:00 tot 11:30 UTC.

Frequenties

De wedstrijden spelen zich uitsluitend af binnen de aanbevolen contest-segmenten van de 80 en 40 meterband. Maak dus geen verbindingen buiten die segmenten, zij worden afgekeurd. Verwijder geen dubbele verbindingen uit het log. Deze worden automatisch herkend door de contest-robot.

De segmenten zijn:

  • CW:    3510 – 3560 en 7000 – 7040 kHz
  • SSB:    3600 – 3650, 3700 – 3775, 7060 – 7100 en 7130 – 7200 kHz

Uitwisselen: RS(T) + QSL regio

Secties PA-Beker contest

A: CW QRO
B: CW QRP (maximaal 5 Watt output)
C: SSB QRO
D: SSB QRP (maximaal 5 Watt output)
E: SSB Novice
F: CW Novice

Onder QRO verstaan we het maximale zendvermogen zoals in uw vergunning is toegestaan. Voor de Novice stations is dat dus 100 Watt. Onder QRP verstaan we een maximaal uitgangsvermogen van 5 Watt. Indien je wenst deel te nemen in de QRP sectie, dan dien je dit duidelijk aan te geven in het log.

Het station, hulpmiddelen en antennes

Aan de PA-bekerwedstrijden kan alleen worden deelgenomen als eenmansstation. Dit betekent dat al het werk tijdens de wedstrijd door jezelf wordt gedaan. Wel mag je gebruik maken van externe hulpmiddelen zoals DX-cluster, reverse beacon programma’s, meerdere ontvangers of een remote station/antenne. Zoals hierboven al beschreven dient die antenne op Nederlands grondgebied te staan. Je mag met slechts één signaal tegelijk uitzenden. Je neemt deel met je eigen roepnaam, ook wanneer je het station van een andere amateur bedient. Uitzondering op deze regel vormt het gebruik van een afdelings- of clubstation. Ook dan geldt dat alles door één operator wordt gedaan, maar mag de roepnaam van het club- of afdelingsstation worden gebruikt. Bij het inzenden van een log voor een club- of afdelingsstation graag ook even de roepnaam van de operator vermelden. Selfspotting op een DX-cluster is niet toegestaan. De vergunningsvoorwaarden voor een PI5 of PI9 station staan niet toe dat er aan een wedstrijd wordt deelgenomen.

Multiplier

Het aantal verschillende gewerkte QSL regio’s per band bepaalt de multiplier.

Punten en telling

Elke verbinding waarvan het rapport door het tegenstation bevestigd is telt voor een punt. Uiteraard geldt dit éénmaal per station per band.

Onjuist genoteerde calls en/of rapporten worden automatisch door de robot afgekeurd en leveren dus geen punten en multipliers op. De totale score is de som van het puntentotaal maal de multiplier. De robot berekent de score voor u. Indien een roepnaam in minder dan 10 logs voorkomt dan telt de verbinding niet mee. Dit alles wordt door de robot berekend.

Logs

Zorg dat je logprogramma het juiste Cabrillo format genereert. Let op dat bij oudere versies van N1MM er problemen ontstaan wanneer je bij de multiplier een R voor de gewerkte regio zet.

Inzenden Log

De sluitingsdatum voor het inzenden de is eerste zondag na het contest weekend om 23.59. Dat is in 2021 zondag 21 november om 23.59. Logs kunnen uitsluitend ingezonden worden in het Cabrillo formaat. Dat betekent ook dat de extentie van het bestand .cbr moet zijn en minimaal je call moet bevatten, dus pe1okp.cbr of pe1okpcw.cbr o.i.d. U dient het log te uploaden via de website. Hierbij wordt door de robot direct een controle uitgevoerd.

Hierbij wordt door de robot direct een controle uitgevoerd.

Mocht dit niet lukken, gebruik dan de volgende e-mail adressen.

Geef daarbij dan wel aan wat het probleem is en waarom u het niet kon uploaden. Zonder reden “over de muur gooien” wordt niet in behandeling genomen.

CW mode: pacwbeker@outlook.com
SSB mode : passbbeker@outlook.com
Algemene vragen : pg4i@veron.nl

Te laat ontvangen logs of logs die niet aan het contest-reglement voldoen worden tot checklog verklaard en tellen niet mee in de einduitslag. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de logs. Als daar fouten in staan worden die niet hersteld na de sluitingsdatum. Binnen de inzendtermijn kun je zoveel nieuwe logs insturen als je wilt. Het laatste ingezonden log wordt steeds gebruikt.

Verklaring

Door je log in te zenden verklaart u zich te hebben gehouden aan de contestregels en vergunningsvoorwaarden. Je verklaart tevens je neer te leggen bij beslissingen van de contestmanager. De deelnemer aan de contest gaat door deelneming en inzenden van het log akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten, soapbox en eventueel ingezonden foto’s in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

Uitslagen

Zonder tegenslagen zal de uitslag in het februari-nummer van Electron worden geplaatst. De uitslag ook te zien op www.pabeker.nl

Prijzen

Elke deelnemer die een log instuurt krijgt per mode een herinneringsvaantje. De nummers 1, 2,en 3 van elke sectie ontvangen een blijvende herinnering. Er moeten minimaal 5 deelnemers zijn om de 1e prijs uit te reiken, minimaal 10 om ook de 2e prijs uit te reiken en minimaal 15 deelnemers om ook nummer 3 een prijs te geven.

PA-Beker kampioen

Het totaal aantal behaalde punten over beide dagen wordt opgeteld. Degene die dan de meeste punten heeft mag zich PA Beker kampioen 2021 noemen en ontvangt daarvoor op de HF dag in 2022 een mooie beker.

Veel succes in de wedstrijd

Joop Stakenborg PG4I
PA- Beker contest manager

P.S.: Het overzicht van VERON en VRZA afdelingen en bijbehorende QSL regio’s is onderaan deze pagina te vinden.