Zonnecyclus 25 overtreft alle verwachtingen

Zonnecyclus 25 overtreft alle verwachtingenEen tijd lang werd aangenomen dat de huidige zonnecyclus, cyclus 25, een relatief laag zonnevlekkenmaximum zou krijgen. Dat was slecht nieuws voor radioamateurs, omdat een lager maximum ook gemiddeld minder goede HF-propagatie voorspelt.

Nu blijkt echter dat zonnecyclus 25 alle verwachtingen overtreft, zo bericht ook Tom DF5JL op de website van IARU Regio 1. Goed nieuws dus!

Zonnecyclus 25 overtreft verwachtingen uit 2019

De huidige zonnecyclus 25 overtreft ver de voorspellingen van het internationale panel dat in 2019 voor dit doel is bijeengeroepen. De waargenomen zonnecyclus wordt weergegeven door het aantal zonnevlekken in het bovenste diagram en de F10.7cm-radioflux in het onderste diagram.

Zonnecyclus 25 overtreft alle verwachtingen De rode lijn in beide grafieken geeft de gemiddelde voorspelde waarde weer. Het grijs gearceerde gebied toont het volledige bereik van de voorspelling van 2019. Het houdt rekening met verwachte onzekerheden in de starttijd en amplitude van de cyclus.

In beide grafieken vertegenwoordigt de zwarte lijn de maandelijkse gemiddelde werkelijke waarden en vertegenwoordigt de paarse lijn een 13-maandelijks gewogen afgevlakte versie van de maandelijkse gemiddelde waarden.

De zonnecyclus is belangrijk bij het bepalen van de levensduur van satellieten in een lage baan om de aarde, omdat de weerstand van de satelliet correleert met de zonnecyclus. Bovendien geeft de voorspelling een globaal beeld van de frequentie van allerlei soorten ruimteweerstormen, van radio-blackouts tot geomagnetische en stralingsstormen, en wordt daarom door velen gebruikt om de verwachte impact van ruimteweer in de komende jaren in te schatten. Ook door radioamateurs.

Oorspronkelijk artikel: Solar Cycle 25 exceeds all Predictions.