December komt er weer aan en december is YOTA maand!

December YOTA maand!Ook in 2019 is er de YOTA (Youngsters on the air) decembermaand. Stations uit allerlei IARU regio 1-landen zijn met de YOTA suffix on-air. Dit evenement vindt plaats vanuit scholen, scouting locaties etc. Zichtbaar zijn als als jonge zendamateurs en zo andere jongeren enthousiast maken voor de radio hobby is het doel van YOTA decembermaand. Daarvoor zijn in Nederland de roepletters PD6YOTA en PA6YOTA beschikbaar. Zowel voor clubstations als individuele zendamateurs is er de mogelijkheid een van deze calls te activeren.

YOTA decembermaand is een snelgroeiend fenomeen. Zo waren er nog maar 19 deelnemende stations in 2013. Dat waren er in 2018 al 44, die samen meer dan tachtigduizend QSO’s maakten!

Deelnemen als jongere?

Meld je dan vóór december aan via PA0HDI@veron.nl. Geef je naam, roepletters en telefoonnummer door.

Google Calendar is de centrale planningstool voor het gebruik van de calls PD6YOTA en PA6YOTA. Deelnemers worden na aanmelding hieraan toegevoegd en kunnen zo zien welke call wanneer wordt gebruikt. Ook vind je daar hoe de activiteit is ingevuld. Bijvoorbeeld Scouting, school, thuis alle buurkinderen uitnodigen of individuele zendamateur.

Voor het activeren van de roepletters zijn wel een paar regels:

  • De roepletters moeten voornamelijk geactiveerd worden door jongeren tot 26 jaar. Dit kan ook onder begeleiding van een andere of oudere zendamateur.
  • Alle QSO’s moeten gemaakt worden in december 2019.
  • Dien logs in van alle QSO’s. Maak daarbij gebruik van een ADIF file.
  • Activeer de roepnaam regelmatig. Er is een award beschikbaar voor amateurs die verbindingen maken met YOTA stations.
  • We doen het voor de FUN, maak er geen 59 ’73 contest qso’s van. Voer een leuk gesprek met de mensen en leg uit over Youngsters On The Air en de reden van december YOTA maand. Let op: pile-ups komen voor!

En als oudere?

Naast ondersteuning bieden kunnen ouderen vooral meedoen door zoveel mogelijk YOTA-deelnemers te werken. Er is een award beschikbaar voor zendamateurs, die YOTA-stations gewerkt hebben. Details zijn hier te vinden. Houd in gedachten, dat het voor een YOTA-deelnemer de eerste keer kan zijn, dat ze QRV zijn. En ook voor ouderen geldt: dit is geen contest. Neem de tijd voor een QSO.

Winter YOTA 2019

Er is dit jaar ook een Winter Yota in Nederland van 12-15 december. Dit valt midden in de YOTA maand. De Nederlandse deelnemers activeren dan ook de roepletters PA6YOTA.

Meer weten over YOTA en YOTA decembermaand?

Stuur een email naar PA0HDI@veron.nl of kijk op de YOTA-site  (Engelstalig)

’73 Hendrik Dijkstra, PA0HDI
Voorzitter jeugd- en jongerencommissie a.i