Maritiem Centrum Ameland

Maritiem Centrum Ameland Ger (PA0AER) en vrienden zijn bezig de laatste hand te leggen aan het maritiem centrum op Ameland. In dit centrum is een radiohut ingericht zoals dat in de jaren 70/80 aan boord van schepen werd aangetroffen. Het is een dynamische verzameling zend-ontvangapparatuur dat binnen de amateurbanden bedrijfsklaar is ingericht.

Vergunninghouders zijn van harte welkom om verbindingen met de apparatuur te maken. De expositie heeft twee uitgangspunten, het tonen van de historie van radio binnen de scheepvaart en het propageren van het radio-amateurisme.

We besteden ook flink aandacht aan de jeugd. Oonder andere door een viertal morse-oefenplaatsen.

Voor meer info zie www.radio-amateur.nl en www.pa0aer.com