Maritiem Centrum Ameland

Ger (PA0AER) en vrienden zijn bezig de laatste hand te leggen aan het maritiem centrum op Ameland

Maritiem Centrum Ameland In dit centrum is een radiohut ingericht zoals dat in de jaren 70/80 aan boord van schepen werd aangetroffen. Het is een dynamische verzameling zend-ontvangapparatuur dat binnen de amateurbanden bedrijfsklaar is ingericht.

Vergunninghouders zijn van harte welkom om verbindingen met de apparatuur te maken. De expositie heeft twee uitgangspunten, het tonen van de historie van radio binnen de scheepvaart en het propageren van het radio-amateurisme.

Ook aan de jeugd wordt flink aandacht besteed, onder andere door een viertal morse-oefenplaatsen.

Voor meer info zie www.radio-amateur.nl en www.pa0aer.nl