Voorspelling zonnecyclus 25 aangepast

voorspelling zonnecyclus 25 aangepast.Heliofysici van het NASA High Altitude Observatorium (Universiteit van Colorado) hebben de voorspelling voor zonnecyclus 25 aangepast.
Dat staat in een rapport van Ricky Egeland, een zonnefysicus van de NASA Space Radiation Analysis Group. Volgens hem zal de piek van zonnecyclus 25 nu 195 ± 17 bedragen. Dat is gebaseerd op de nieuwe schaal voor het berekenen van het afgevlakte zonnevlekgetal (SSN). Ter referentie: zonnecyclus 21 piekte op een SSN van 233 (nieuwe schaal). Zonnecyclus 23 piekte bijvoorbeeld op een SSN van 180 (nieuwe schaal).

Uitsekende condities

Als deze voorspellingen stand houden zien radioamateurs uitstekende wereldwijde F-laag condities op 10 meter voor een aantal jaren rond het zonnevlekken-maximum. 6 Meter condities zouden goed moeten zijn in de Equinox periodes voor en na dit maximum met consistente openingen op middellange polaire verbindingen. 6 Meter verbindingen die de evenaar oversteken zien consistente openingen zien in de 9 maanden voor en na het zonnemaximum.

Voorspelling zonnecyclus 25 aangepast

Ricky Egeland is een deelnemend lid van de Voorspelling zonnecyclus 25 aangepast onder leiding van Scott McIntosh en Bob Leamon die 9 maanden geleden een artikel publiceerden waarin het bestaan wordt geschetst van magnetische banden binnen de zon die de zonnevlekken- en Hale-cycli bepalen. Ten tijde van de publicatie van het artikel werd voorspeld dat de piek van zonnecyclus 25 net zo hoog zou kunnen zijn als zonnecyclus 21. De zojuist gepubliceerde voorspelling is herzien op basis van gegevens, verzameld sinds de publicatie van het oorspronkelijke artikel. Om het nog maar eens te benadrukken, we staan nog in de kinderschoenen met deze voorspellingsmethode.

Hoge activiteit cyclus 25 in najaar was uitschieter

De zonnerotatiecyclus zoals gemarkeerd door zonnevlekkenactiviteit is vastgesteld op 19 april 2021. Dus we zijn pas 90 dagen bezig met het daadwerkelijk waarnemen van cyclus 25 activiteit. Men is het er nu over eens dat de dramatische toename van zonnevlekkenactiviteit die we laat in het najaar meemaakten, gekoppeld aan cyclus 25, een uitschieter was. Op de directe vraag of zij kunnen verklaren of de Terminator Event, waarover zij in de herfst van 2020 schreven, heeft plaatsgevonden, antwoordde Scott McIntosh: “We kunnen het nog niet met zekerheid zeggen, maar we zijn er heel dichtbij”.

Vlekloze Cyclus 24 activiteit

Het is al meer dan een jaar geleden dat de zon een Cyclus 24 regio produceerde met een zonnevlek die een NASA classificatie waardig is. De zon produceerde overigens wel gestaag vlekloze SC 24 actieve regio’s. De laatste daarvan vormde zich precies op de zonne-evenaar bij N00-W54 op 24 juli 2021. Dat is vastgelegd door Jan Alvestad’s Solar Terrestial Activity Report Website. Deze actieve gebieden maken deel uit van een zonnecyclus in de laatste fase van zijn bestaan. Ze produceren dan ook geen vlekken. Ze duren maar een paar uur voordat ze weer verdwijnen. De vorige SC24 actieve regio vormde zich op 28 juni 2021. Zodra de SC24 actieve gebieden ophouden te vormen zal Zonnecyclus 25 echt van start gaan.

Bob Marston AA6XE

Bron: Southgate Amateur Radio News