Verslag 97e Amateuroverleg van 25 april 2018 beschikbaar

verslag 97e amateuroverleg beschikbaarTweemaal per jaar hebben de verenigingen VERON en VRZA een onderhoud met Agentschap Telecom. Dit wordt het Amateuroverleg genoemd. Beide verenigingen trekken hier gezamenlijk op om de belangen van de radiozendamateur te behartigen. Alleen leden kunnen via de afdelingsbesturen en Verenigingsraad hier invloed op uitoefenen. Vind jij het ook belangrijk dat jouw mening gehoord wordt? Word lid van de VERON.

Belangrijke punten in dit 97e amateuroverleg

  • Stand van zaken LSA
  • Identificatieverplichting vergunninghouders
  • Wijzigingsronde Regeling gebruik van Frequentieruimte met meldingsplicht 2015
  • Aanpassen Examenregeling
  • Evaluatie bovenregionale relaisstations
  • Vergrijzing/nieuwe aanwas radiozendamateurs
  • Verslag storingsmeldingen Toezicht
  • En nog veel meer om te lezen

Het verslag 97e AO downloaden

Het verslag van het 97e Amateuroverleg is nu te downloaden. Aan het verslag is een bijlage evaluatie bovenregionale repeaters toegevoegd. Verslagen van eerdere Amateuroverleg bijeenkomsten zijn hier terug te lezen.