VERON DvdRA ook dit jaar weer interessante lezingen

Dag voor de radioamateur4 November wordt de jaarlijkse VERON DvdRA, Dag voor de RadioAmateur, gehouden in Apeldoorn. Wederom is de evenementencommissie erin geslaagd om een programma met veel variatie samen te stellen. Naast het officiële gedeelte is er de zelfbouwtentoonstelling, de AMRATO, VERON onderdelenmarkt, presenteren de commissies en werkgroepen zich en zijn er weer interessante lezingen.

VERON DvdRA lezingen

De constructie en de berekeningen voor een top loaded verticale antenne voor 160m
door Frans Hamelink, PA1NHZ

De lezing bestaat uit het berekenen van de lengte van de vier top radialen. Hiermee kan door middel van het EZNEC calculatie programma de capaciteit en de SWR bepaald worden.Nu deze gegevens bekend zijn kan door middel van de Smith Chart de aanpassing berekend worden. In dit geval is het een breedband transformator. Deze transformator wordt dan gewikkeld op een ferriet kern. Frans laat zien wat het verschil is tussen een ferriet kern en een kern gemaakt van poederijzer met betrekking tot de gebruikte frequenties. Frans laat ook zien hoe hij deze alleen installeert op een hoogte van 20m

Idzerda modulatie bij het toestel NSF 029
door Ed Plevier

Een van de radiopioniers in onze Nederlandse radiohistorie is, Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (Hans Idzerda). Dan hebben we het over 1885-1944. Hans Idzerda verzorgde in 1919 met zijn zelfbouwzender PCGG de eerste radio-uitzendingen. Wat geldt als de oudste omroepzender ter wereld. Hans ontwikkelde vele systemen en principes. Eerst in zijn eigen bedrijf, later deels toegepast door de Firma NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) in Hilversum. Ed Plevier vertelt over de Idzerda modulatie aan de hand van het toestel NSF 029. Na een inleiding, het principeschema, de praktische uitvoering van het toestel, de werking van de modulator, de modulatie diepte, het afstemmen over de middengolfband, de bandbreedte en een demonstratie aan de hand van een model. In deze interessante lezing gaan historie en techniek hand in hand.

De overgang van AM/FM naar DAB+ voor omroepzenders
door Edwin Vos, PA3GVQ.

Bijna om het uur klinkt uit de luidspreker van uw omroep radio de tune over de digitale omroep uitzendingen in DAB+. Naast de oude FM band worden bijna alle bekende zenders en veel nieuwe zenders digitaal uitgezonden. In deze presentatie van Edwin (PA3GVQ) gaat hij in op de techniek van DAB+. Edwin kijkt daarbij kort terug naar de radiogeschiedenis en komt via AM, FM uit bij DAB+. Onderwerpen die aan bod komen zijn antenneopstellingen, de frequentie technische problemen bij FM omroep, het frequentie gebied waarin T-DAB uitzend, enz. Deze lezing is al door Edwin bij veel afdelingen met succes gegeven, op de VERON DvdRA zal hij een samenvatting geven van deze lezing.

Wilt u dat de VERON de Dag voor de RadioAmateur blijft organiseren?
Word dan lid en gebruik ons aanmeldingsformulier.