Uitbreiding 4 meter band in Ierland

Uitbreiding 4-meter band en meer in Ierland

De IRTS (Irish Radio Transmitters Society) is verheugd dat de radiozendamateurs in Ierland er flink wat radiospactrum bij hebben gekregen. Het Ierse AT ComReg (Commission for Communications Regulation) heeft in december 2015 een kladversie van het Radio Spectrum Management Strategy voor 2016-2018 gepubliceerd. ComReg reageerde met een uitgebreide toezegging in de maart-editie van Echo Ireland.

In juni 2016 werd de definitieve versie van het document gepubliceerd, met daarin de intentie om extra spectrum beschikbaar te stellen voor radiozendamateurs. Dat is nu dus in werking getreden.

De 4-meter band is uitgebreid van 69,9 tot 70,5 MHz. Dat is 275 kHz meer dan voorheen, en is het maximum dat kan worden toegekend aan de radiozendamateurs in de “European Common Allocations table”.

Daarnaast is op secundaire basis 30 tot 49 MHz en 54 tot 69,9 MHz toegekend. Daar mag ook digitale TV worden toegepast naast alle andere modes. Deze nieuwe frequenties zijn terug te vinden in de “Amateur Station Licence Guidelines document ComReg 09/45 R4” op de ComReg-website.

De nieuwe beschikbare frequenties 40 en 60 MHz kunnen onder andere worden gebruikt voor bakens, en daarnaast kan het op de 4-meterband op de frequenties gezet worden die bedoeld zijn voor bakens op 70,130 MHz. De IRTS zal een lokaal bandplan maken voor deze twee nieuwe banden in samenspraak met landen die daar ook frequenties hebben toegewezen aan radiozendamateurs.

De IRTS is ComReg erg dankbaar voor de toewijzing op secundaire basis van dit niet onaanzienlijke stuk spectrum.