Spanje stelt de 40 MHz amateurradioband open onder voorwaarden

De vergunningverlenende autoriteiten in Spanje hebben besloten om de 40 MHz amateurradioband onder bepaalde voorwaarden open te stellen. Geweldig nieuws dus voor Spaanse radioamateurs tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van de Spaanse Amateur Radio Unie (URE).  Ook voor alle andere radioamateurs wereldwijd trouwens.

URE

De radioamateurgemeenschap in Spanje toonde immers een groeiende belangstelling voor het verkrijgen van de toestemming voor het gebruik van de frequenties in de 40 MHz-band. Dit met het doel experimenten en onderzoek uit te voeren. Deze informatie lezen we op de website van de URE.
De Spaanse Amateur Radio Unie (URE), gevoelig voor deze interesse en zich bewust van de voortdurende evolutie op het gebied van radiocommunicatie, heeft de Rijksadministratie verzocht om een tijdelijke toewijzing van bovengenoemde frequentieband aan te moedigen.
In de hoedanigheid van meerderheidsvereniging verdedigt de URE op die manier de belangen van haar leden en de radioamateurgemeenschap in het algemeen.

Zie ook de informatie op de website van URE.

Op 2 april 2024 werd de resolutie van de staatssecretaris voor Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur gepubliceerd op de website. Deze resolutie machtigt de Spaanse radioamateurs om uitzendingen te verrichten in de 40.650 – 40.750 MHz-band. Dit met een maximaal piekenvelopvermogen (PEP) van 25 Watt en dit voor een periode van achttien maanden.

Klik hier om de resolutie van de staatssecretaris van Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur te downloaden.

CEPT

Overwegend dat ook andere landen, waaronder de lidstaten van de Europese Conferentie van Post- en Telecommunicatieadministraties (CEPT), hun radioamateurs momenteel onder bepaalde voorwaarden het gebruik van frequenties in de 40 MHz toestaan heeft de vergunningverlenende autoriteiten in Spanje, gedurende een periode van achttien maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving, toestemming aan houders van Spaanse amateurradiovergunningen voor het uitvoeren van uitzending in de 40.650 – 40.750 MHz-band en dit met een piekomhullend vermogen (PEP) van maximaal 25 W. Deze toestemming wordt verleend op basis van niet-schadelijke interferentie met andere telecommunicatiediensten met toewijzing in de band of aangrenzende banden en niet op basis van bescherming tegen interferentie. Als schadelijke interferentie optreedt bij andere telecommunicatiediensten, moeten de emissies onmiddellijk worden opgeschort.

Er mogen alleen uitzendingen gemaakt worden vanaf vaste zenders die over de bijbehorende licentie beschikken. Bovendien moet de radioamateur het Provinciaal Hoofdkwartier van de Telecommunicatie-inspectie van de provincie waarin hij of zij woont informeren over zijn of haar voornemen om in deze band te gaan zenden voordat hij of zij voor de eerste keer op deze frequenties gaat gebruiken.
Deze toestemming zal niet alleen de technologische ontwikkeling in de Spaanse radioamateurgemeenschap vergemakkelijken, maar zal ook de praktijken harmoniseren met andere ITU-landen.

40 MHz

Dit is groot nieuws voor degenen die geïnteresseerd zijn in de 40 MHz-band en Spanje is het eerste ‘grote land’ dat radioamateurs toegang geeft tot de 8m-band. Nu we ons op het hoogtepunt van de zonnecyclus bevinden, is het nu tijd om de 8 meter-band te verkennen voordat de goede omstandigheden wegvallen. Voor propagatie door middel van de F2-lagen zullen er voldoende mogelijkheden zijn om goede verbindingen te maken van Spanje naar het Caribisch gebied. Bovendien zullen de uitzendingen ook duidelijk hoorbaar moeten zijn in de VS en Canada. De noord-zuid-paden zullen bijzonder goed zijn en de 40 MHz-signalen zullen overal in Zuid-Amerika te horen zijn.

Lees ook de VHF-UHF pagina hierover. :

Het URE nieuwsbericht.

De officiële kennisgeving in het Spaans, geplaatst op 2 april 2024.

Bron: URE

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ