Rusland vernietigt oude satelliet: zorgen over ruimtepuin

Rusland vernietigt oude satelliet

Ruimtepuin (NASA)

Rusland testte op 15 november een anti-satellietwapen. Daarbij vernietigde het een van zijn eigen oude, niet meer functionerende satellieten: de Kosmos 1408. Deze satelliet, gelanceerd in 1982, bevond zich ongeveer 300 mijl boven de aarde. De vernietiging ervan veroorzaakte een puinveld in een baan om de aarde. Dat noodzaakte de zeven bemanningsleden van het internationale ruimtestation te schuilen. Daaronder was ook een Russische kosmonaut. Ze brachten enkele uren in hun bemanningscapsules door voor het geval zij het station zouden moeten verlaten. Naar verluidt heeft de bemanning van het Chinese ruimtestation soortgelijke maatregelen genomen. Het incident heeft ook geleid tot kritiek uit vele hoeken. Ook volgde een ernstige discussie over de mogelijke gevolgen van dergelijke tests, door Rusland of anderen.

Gevaar voor ISS

Afgezien van het gevaar van schade aan het ISS of een satelliet in een baan om de aarde, is het volgen van een puinveld dat duizenden brokstukken kan bevatten, om botsingen te voorkomen, een punt van zorg op zich. Zeer kleine brokstukken in de ruimte zijn in wezen onmogelijk betrouwbaar op te sporen. Het incident komt ook op een moment dat het aantal ruimtevaartuigen in een baan om de aarde blijft toenemen. AMSAT President Robert Bankston, KE4AL, zei dat de actie van Rusland de komende jaren een bedreiging vormt voor alle activiteiten in een lage baan om de aarde. Daardoor komen satellieten en bemande ruimtevaart-missies in gevaar.

Veel ruimtepuin

“De ruimte is al overvol, maar nu zijn er minstens 1.500 traceerbare fragmenten en, mogelijk, honderdduizenden kleinere potentieel gevaarlijke brokstukken in een lage baan om de aarde,” zei Bankston. “Ruimtestations kunnen uit de weg te gaan, indien op tijd gewaarschuwd. Maar de meeste satellieten in een lage baan om de aarde, met inbegrip van die ontworpen, gebouwd, gelanceerd en geëxploiteerd door AMSAT, niet. Als zodanig lopen zij een groter risico op vernietiging of beschadiging, indien getroffen door fragmenten van de Russische vernietiging van Kosmos-1408.” Bankston zei dat AMSAT de situatie nauwlettend in de gaten houdt en er het beste van hoopt.

NASA

NASA chef Bill Nelson sloot zich aan bij de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in het uiten van zijn verontwaardiging over de actie van Rusland. “Hun acties zijn roekeloos en gevaarlijk en bedreigen zowel het Chinese ruimtestation als de taikonauten aan boord,” zei hij. “Het [ISS] passeert elke 90 minuten door of in de buurt van de wolk. Maar de noodzaak om te schuilen voor slechts de tweede en derde passage was gebaseerd op een risicobeoordeling. Het puinbureau en ballistische specialisten van NASA’s Johnson Space Center in Houston maken deze risicoinschatting,” legde Nelson uit.

FCC: Rusland vernietigt oude satelliet is onverwantwoordelijk

FCC commissaris Nathan Simington veroordeelde het incident als “onverantwoordelijk” en merkte op dat puinvelden in een baan om de aarde een bedreiging vormen voor de hoop op een vreedzaam gebruik van de ruimte.  “Ook maakt dit het gebruik van de ruimte ingewikkeld en moeilijk,” zei hij in een verklaring. “In de komende decennia zullen zij wetenschappelijk onderzoek verstikken, communicatie belemmeren en een bedreiging vormen voor het leven van ruimtevaarders. En in het hier en nu vormen ze een grote bedreiging voor [bestaande] satellieten van alle naties”, die voor vreedzame doeleinden worden ingezet.

“Niemand bezit de ruimte,” zei Simington. “En niemand zou het gebruik ervan opzettelijk moeten bemoeilijken.”

De FCC’s regels voor ruimtepuin dateren van 2004. Toen stelde de FCC eisen op die niet alleen van invloed waren op Deel 97 Amateur Service-regels, maar ook op Deel 5 (experimenteel) en 25 (communicatiesatellieten). De FCC heeft duidelijk gemaakt dat ruimtepuin-regels van toepassing zijn op amateursatellieten. Ze eisen in het algemeen een plan voor vermindering van ruimtepuin bij elke licentieaanvraag.

Bron Rusland vernietigt oude satelliet: ARRL

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ