Remy Denker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Remy Denker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-NassauOp 21 oktober 2020 betond VERON precies 75 jaar. Dat vierden wij met de 75-jaar VERON-dag. Maar voor de Algemeen Voorzitter van VERON, Remy Denker PA0AGF, verloopt deze dag iets anders. Met een smoes naar het gemeentehuis van Almelo gelokt had de Burgemeester van Almelo Arjen Gerritsen een speciale boodschap voor Remy. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Order van Oranje-Nassau.

Als vrijwilliger bij VERON

Toen Remy samen met zijn echtgenote Géke de raadzaal van het gemeentehuis in Almelo betraden was de verbazing op het gezicht van Remy af te lezen. Met een smoes meegelokt naar het gemeentehuis. Nadat de burgemeester de vraag stelde of Remy samen met echtgenote in het midden van de zaal wilde gaan zitten was wel duidelijk dat het om hem ging.

U weet nu toch wel dat het over u gaat?

Een duidelijk goed ingelezen burgemeester Gerritsen gaf een uiteenzetting van amateurradio en VERON. Experimenteel radio-onderzoek, motiveren van de jeugd en het belang van noodcommunicatie werden genoemd. Langzaam ging het naar de werkzaamheden die Remy voor vereniging heeft gedaan en nog steeds doet.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Order van Oranje-Nassau

In het VERON Administratie Systeem is de inzet van Remy ook terug te vinden. Remy is in 1981 al lid van de NL-commissie. Daarna is hij nog terug te vinden als medeorganisator van de Vonkenboerwedstrijd. Lid van de PR-commissie. Maar ook de jeugdcommissie, Werkgroep overleg overheid, commissie gehandicapten, contactpersoon IARU-R1. Maar de meesten van u herkennen Remy vooral als de huidige Algemeen Voorzitter van VERON. Een functie die Remy al twaalf en een half jaar met veel plezier uitvoert.

Remy Denker als Vrijwilligers coördinator Rode Kruis

Maar Remy is niet alleen vrijwilliger bij VERON. Remy is ook al geruime tijd actief als vrijwilligers coördinator bij het Rode Kruis afdeling Almelo.

Remy Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Namens de PR-commissie hartelijk dank voor je inzet voor de vereniging, gefeliciteerd het is je van harte gegund.