Planet DIGIRADIO 2019 op 3 en 4 november

Planet DIGIRADIO 2019De Russian Digital Radio Club (RDRC) organiseert van 3 november 00:00 UTC tot 4 november 23:59 de activiteitendagen Planet DIGIRADIO 2019. Het doel is om op de HF-banden (van 10 tot 160 meter) zoveel mogelijk QSO’s te maken en daarbij gebruik te maken van drie verschillende digitale transmissiemodes. Dit jaar zijn dat de volgende: JT65, ROS en SIM31. De activiteitendagen staan ook open voor luisteramateurs.

Planet DIGIRADIO 2019

QSO’s met hetzelfde tegenstation maar op verschillende banden tellen mee in de puntentelling. Dat geldt ook voor QSO’s op dezelfde band, maar gebruikmakend van verschillende digitale transmissiemodes. Software voor de verschillende digitale modes is beschikbaar in de downloadsectie op de website van de RDRC.

Houd de QSO’s zoveel mogelijk kort en wissel de volgende informatie uit: roepnaam, locator en ontvangstrapport.

Logs

Om mee te doen aan de wedstrijd dien je het wedstrijdlog in ADIF-formaat voor 9 november 23:59 UTC op te sturen naar: 01-10@rdrclub.ru. De filenaam van het wedstrijdlog dient daarbij gelijk te zijn aan je roepnaam. Bijvoorbeeld: PA0AA.adi.

Certificaten

Stations die minstens tien QSO’s maken en daarbij gebruikmaken van de drie digitale transmissiemodes, komen in aanmerking voor een digitaal certificaat. Deze kunnen te zijner tijd op de volgende webpagina worden gedownload: Awards center of RDRC.

Meer informatie

De Russian Digital Radio Club wenst alle radioamateurs veel succes tijdens activiteitendagen!
Meer informatie vind je op hun website: Planet DIGIRADIO 2019

 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ