PG400TH voor de laatste maal in de lucht

PG400TH voor de laatste maal in de luchtVoor de 4e en laatste keer dit jaar is PG4ØØTH vanuit Gennep on air van 1 t/m 28 november 2017. De crew van PI400TH proberen zoveel  mogelijk op alle HF banden in diverse modes dit S.E.S. te activeren. 

In 1597 werd nagenoeg geheel Gennep door brand verwoest, met inbegrip van het toenmalige Raethuys.

 16 april 1597 ’s nachts staat in Gennep de tijd stil. De ‘grote brand’ legt het ommuurde stadje voor 95% in de as. Enkele vrijstaande stenen huizen steken dagen daarna zwartgeblakerd boven rokende puinhopen uit. Na enkele dagen wagen de eerste gevluchte bewoners zich weer tussen de na smeulende resten. Mensen willen terug naar hun woonplek. Vlak buiten de stadsmuur verrijzen noodvoorzieningen. Vee vindt voedsel op de heivlakten en staat tijdelijk gestald bij boeren in Ottersum, Heijen of elders. Er heerst een saamhorigheid als nooit tevoren.

De wederopbouw duurt echter nog ca. 20 jaar!

Willem van Bommel, bouwmeester uit Emmerich, heeft met veel waardering vanaf 1597 in Venlo een nieuw raadhuis gebouwd. De Brandenburgse vorst laat zich in Berlijn tekeningen aanreiken. Hij geeft zijn fiat aan een ruime bouwsubsidie. Het nieuwe gebouw te Gennep zal een meer eenvoudige weergave van Venlo worden, maar het moet wel grandeur uitstralen. Het zwaar getroffen Gennep ziet eindelijk licht aan de horizon.

PG400TH

Gennep met haar bijzondere geschiedenis is dan ook uitgeroepen als Europese- en Nederlandse Reformatiestad door de “Community of Protestant Cities in Europe” en de “Protestante Kerk Nederland (PKN)”

Meer info is te vinden op www.pa2p.nl/pg400th/ en qrz.com/pg400th.

Let op de vermelding in het dx-cluster.

Namens de crew :
PA3ETC Hans Gennep