Amateur van het Jaar 2016

Amateur van het jaar 2016 PA0RYLAmateur van het Jaar. Dat is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Nederlandse radioamateur. De onderscheiding, een wisselbeker en een geldprijs, worden ieder jaar door Het Vederfonds uitgereikt. Zaterdag 4 november werd op de VERON Dag van de Radio Amateur, de onderscheiding opnieuw uitgereikt.

Considerans, uitgesproken door dr.ir. P.T. de Boer, PA3FWM,

De afgelopen 17 jaren sprak Klaas Robers, PAØKLS, de considerans uit; een fraai verhaal waarin gaandeweg duidelijk werd wie tot Amateur van het Jaar zou worden benoemd. Vorig jaar vertelde Klaas echter ook, dat hij daarmee zou stoppen. Klaas heeft een waardige opvolger gevonden in dr.ir. P.T. de Boer, PA3FWM die dit jaar voor het eerst de considerans voor zijn rekening nam.

In de considerans wees dr.ir. P.T. de Boer op de bijzondere prestaties die deze zendamateur leverde en nog steeds levert. Met zijn werk met het meetlab, de RF Seminairs en de regelmatige publicaties in de Electron deelt deze radiozendamateur zijn kennis met de radioamateurwereld.

Amateur van het Jaar 2016

Mevrouw Françoise Kosters, achterkleindochter van oprichter Anton Veder en voorzitter van het Vederfonds, maakte bekend dat:

OM Robert Langenhuysen, PAØRYL
is benoemd tot Amateur van het Jaar 2016

Lees de volledige considerans van Pieter-Tjerk de Boer op de website van Het Vederfonds.

Meer over de Amateur van het Jaar 2016 in de januari-uitgave van de Electron.