Nasiballen komen naar de FRM

Het Nasiballen net nu in Eyeball QSO op de FRM. Diverse continenten zijn vertegenwoordigd

Het Nasiballennet nu in Eyeball QSO op de FRM. Diverse continenten zijn vertegenwoordigd

Nasiballen komen naar de Friese Radiomarkt te Beetsterzwaag

Nasibal: Een Nederlands sprekende radioamateur, welke niet (meer) in Nederland woonachtig is. Nasiballen wonen verspreid over de hele wereld, maar hebben nog wel graag (radio)contact met andere Nederlandstaligen.

Het is bijna zover; een groot aantal Nasiballen maken zich klaar voor de jaarlijkse bedevaart naar Beesterzwaag. Amateurs die al hebben aangegeven te komen zijn woonachtig in België, Luxemburg, Canada en Nederland. Ongetwijfeld zullen er meer volgen.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze netleider Harm AC6VN. Harm heeft deze groep sinds 2006 naar de radio markt in Beetsterzwaag begeleid.

Via ons dagelijkse “NasiballenNet” proberen we zoveel mogelijk Nederlands sprekende amateurs over te halen om de reis naar Beesterzwaag te maken en het aantal deelnemers groeit.

Een speciale zithoek voor de nasiballers op het toneel

Een speciale zithoek voor de nasiballers op het toneel

Nog even de details van het “Nasiballen Net”. We zijn te horen op 16:00 en 21:00 GMT op één van de volgende frequenties:

  • 28,630 MHz
  • 21,435 MHz
  • 14,345 MHz
  • 14,173 MHz

Hopelijk tot horens of anders tot ziens in Beesterzwaag.

Marc ON4ACH