Het UBA 14-18 Award

UBA 14-18 AwardNaar aanleiding van de herdenking van WO I geeft de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) een herinneringsdiploma uit.

Tussen 01/8/2014 en 31/12/2018 dienen tenminste 1418 punten te worden verzameld.
Amateurstations die voldoende punten hebben verzameld in de periode tussen 01/8/2014 en 31/12/2018 worden aangemoedigd om het herinneringsdiploma aan te vragen.

Puntenschema UBA 14-18 Award

Hierbij geldt het volgende puntenschema:

  • Het UBA 14-18 AwardHet station OPØPPY levert 500 punten op.
  • De stations met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 en OP18 leveren elk 250 punten op.
  • Tijdens de maand november van de jaren 2014 tot en met 2018 leveren alle overige Belgische stations 30 punten op.

Belgische stations dienen tenminste drie stations met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 of OP18 stations te werken.
Overige Europese stations dienen tenminste twee stations met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 of OP18 te werken .
Stations buiten Europa dienen tenminste één station met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 of OP18 te werken.

Tevens gelden er geen band- of modebeperkingen. Ook zijn verbindingen via repeaters, echolink en dergelijke niet geldig. Elk station mag slechts één keer in een aanvraag voor het herinneringsdiploma voorkomen.

Endorsement

Er is een “Endorsement” beschikbaar indien je de voorziene 1418 punten hebt behaalt in één kalenderjaar. Ook vijf “Endorsements” zijn mogelijk (namelijk 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018).

Het diploma is gratis en uitsluitend via elektronische weg verkrijgbaar.
Stuur je logboekuittreksel in TXT formaat alsook je geclaimde score aan Egbert ON4CAS.

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ.