Ham radio en de ECC Leeuwarden 2018

HAM ECC 2018 – Nieuwsbrief december 2015

Ham radio en de ECC Leeuwarden 2018Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018

Hierbij willen we jullie graag in kennis stellen van onze plannen voor het ECC evenement Leeuwarden/Friesland culturele hoofdstad in 2018 waar wij als radiozendamateurs in Friesland ook aan mee gaan doen. We hebben per slot van rekening een immaterieel erfgoed binnen onze hobby, de MORSECODE.

We zijn als commissie, die bestaat uit leden van de VRZA, FRAG en de drie VERON afdelingen, al een aantal keren samen geweest en hebben al concrete plannen op papier gezet om hier ons steentje aan bij te dragen.

Het Thema van ECC 2018 Leeuwarden is “Verbinden van mensen“. Als zendamateurs zijn we bij uitstek geschikt om verbindingen te leggen tussen Friesland en Europa en de rest van de wereld.

Onze website, facebook en twitter zijn inmiddels online en in de PDF bijlage vind je hier meer info over.

Lees met belangstelling onze eerste nieuwsbrief over hamecc2018, en volg ons via sociale media en de website.

HAM ECC 2018