Eerste Convenant DARES afgesloten

Persbericht over het DARES convenant Het eerste convenant met DARES is afgesloten

Afgelopen vrijdag is het eerste convenant tussen DARES en een veiligheidsregio afgesloten.

De primeur viel ten deel aan het Gooi en Vechtstreek.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek sluit overeenkomst met Stichting DARES

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) sloten vandaag een overeenkomst voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en crisissituaties. De heer R.A. Moraal, voorzitter van de veiligheidsdirectie en de heer A. Leisink, voorzitter van Stichting DARES ondertekenden het document waarin de verantwoordelijkheid voor adequate communicatie en ondersteuning door gelicenseerde en getrainde radiozendamateurs staat omschreven. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de eerste veiligheidsregio in Nederland die een overeenkomst heeft afgesloten met Stichting DARES.

De Stichting DARES is een vrijwilligersorganisatie, die de kennis en kunde van door de overheid gelicenseerde radiozendamateurs wil inzetten voor ondersteunende communicatie tussen hulpverleners, bevolking en de overheid. DARES-vrijwilligers worden getraind in efficiënt berichtenverkeer en beschikken over eigen communicatiemiddelen en noodstroomvoorzieningen. Zij ontvangen voor hun diensten geen vergoeding, maar zijn wel verzekerd conform de regeling voor de vrijwillige brandweer.

Om de samenwerking te optimaliseren zal DARES tenminste eenmaal per jaar deelnemen aan een regionale rampenoefening. Tijdens een operationele inzet zullen de DARES-vrijwilligers meedraaien met de normale logistieke voorzieningen van de veiligheidsregio. Daarnaast wordt ook in eigen verband de inzetbaarheid en vaardigheid doorlopend geoefend. Naar verwachting zullen nog meer veiligheidsregio’s in Nederland dit jaar een overeenkomst met DARES sluiten.