Dennenheul 2019: een weekend vol amateurradio

Dennenheul 2019 een weekend vol amateurradioElk jaar nodigt de Commissie Gehandicapte Radioamateurs leden uit om deel te nemen aan dit weekend. Ontstaan uit een reünie van radiozendamateurs die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten. Of vanwege hun handicap zelfs niet konden deelnemen aan een regulier examen. Dit jaar staat het Dennenheul 2019 weekend gepland op vrijdag 22 november tot en met maandag 25 november. Een gezellig weekend waar samenzijn en amateurradio centraal staat.

Voorgeschiedenis

De VERON heeft jaren geleden een aantal radiozendamateurs bij elkaar gebracht om leden te begeleiden die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten. Of vanwege hun handicap niet konden deelnemen aan een regulier examen. Hieruit is later de Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR) ontstaan.

Nog even voor het examen de laatste vragen stellen

De examenkandidaten kwamen toen bij elkaar in Dennenheul. Een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Als afsluiting van hun gevolgde cursus, werden zij daar toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige zendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van de cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Voor wie is het weekend in Dennenheul bestemd?

De CGR kan ook dit jaar dit weekend organiseren door sponsoring van het VERON Fonds. Daarom is het CGR-weekend voor VERON-leden die in het verleden in Dennenheul hun examen hebben gedaan. Of zij die later met behulp van de CGR de cursus hebben gevolgd en op andere wijze dan het reguliere examen hun examen hebben gedaan. Bij opgave naast naam, e-mailadres en telefoonnummer graag de aard van beperking vermelden in verband met eventuele verzorging (eigen begeleiding) en aanpassingen aan de slaapgelegenheid.

Aanmelden voor dit Dennenheul 2019 weekend

Aanmelden bij de secretaris van de CGR (zie hieronder) en graag, in verband met het regelen van diverse zaken, uiterlijk vóór 1 oktober 2019.
Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.

Het CGR-weekend in Dennenheul is dit jaar gepland van vrijdag 22 november 2019 t/m maandag 25 november 2019.

Het doel van het weekend

Voorop gesteld gaat het om een gezellig samen zijn (onderling QSO), het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken.

Cursistbegeleider

Mondjesmaat krijgt de CGR de vraag of er hulp of begeleiding is aan cursisten met een beperking voor bij de studie voor zowel de N-en F registratie. Wij moeten helaas nog nee antwoorden. Maar dit wil de CGR graag weer oppakken. Dus bent u diegene die de CGR kan en wil helpen bij deze begeleiding? Neem dan contact op met de CGR.

Aanmelden Dennenheul 2019

Secretaris Joop Lankhaar, PA1JLG
Hoefstraat 34
4265 HV GENDEREN
E. pa1jlg@veron.nl
T. 0416 – 351604

Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213
2301 CE LEIDEN
E. swl.ham@xs4all.nl

vy 73, Loek, PA9LUC