PI4CGR, 3 december on air tijdens IPDA activiteiten dag

PI4CGR, 3 december on air tijdens IPDA activiteiten dagElk jaar organiseert de Verenigde Naties de internationale dag voor de personen met een handicap. Deze is traditioneel op de derde dag van december. Een aantal radioamateurverenigingen organiseren daarom de IPDA (International Day of Persons with Disabilities). Ook de VERON Commissie Gehandicapte Radioamateurs is de hele dag in digimodes te werken met de roepletters PI4CGR.

PI4CGR hele dag on-air

PA1JLG Joop is 3 december 2020 van 09.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd actief met de roepletters PI4CGR op de HF-banden. PI4CGR is de clubcall van de Commissie Gehandicapte Radioamateurs.

Commissie voor gehandicapte radioamateurs

De VERON voert een actief beleid met betrekking tot gehandicapte radioamateurs.
In verband hiermee is er een Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs (CGR) met de volgende doelstelling:

  • Spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot radiozendamateurs en verzorgt een onderlinge band
  • Inventariseert aanpassingen aan radio-zend en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten
  • Verstrekt of geeft apparatuur in bruikleen aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs
  • De CGR geeft ook de mogelijkheid aangepast les te geven aan gehandicapte mensen die niet de mogelijkheid hebben een normale cursus te volgen
  • Ook is deze opleiding is beschikbaar op een DVD met eenvoudige leerstof. Maar wij adviseren om contact te zoeken met een afdeling bij u in de buurt om verder advies te vragen
  • Hoe de leerstof op DVD te verkrijgen is en hoe u een examen moet aanvragen is te vinden op de website van PI4CGR

Jaarlijkse bijeenkomst, Dennenheul

Elk jaar is er een Dennenheul weekend waarbij radioamateurs met een handicap het weekend bij elkaar komen. Helaas kon het dit jaar vanwege corona niet doorgaan.

Het doel van het weekend is:

Gezellig samen zijn, verbindingen (QSO’s) maken, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap en daar oplossingen voor vinden, en eventueel ideeën aanreiken.

Voor wie is het bestemd?

Het weekend is bedoeld voor hen die onder begeleiding van de CGR een aangepaste opleiding of examen hebben gedaan of er mee bezig zijn en lid van de VERON zijn.

Maar het is nog steeds mogelijk om met begeleiding vanuit de CGR een opleiding te volgen of om een aangepast examen af te leggen voor zowel N- en F-vergunningen. Het een en ander moet wel naar ernst van de omstandigheden worden beoordeeld dat is duidelijk.

Informatie over het weekend Dennenheul vindt u ter zijner tijd in Elektron.
Aanvullende informatie of opleidingen aanmelden kunt u doen bij:

Joop PA1JLG (zie contact pagina) of via email: cgr@veron.nl