De eerstvolgende uitzending van SAQ Grimeton staat gepland voor 24 december 2023

De eerstvolgende uitzending van de historische langegolfzender SAQ Grimeton staat gepland voor 24 december.

Het benodigde vermogen voor de CW-uitzendingen op 17,2 kHz wordt gegenereerd door middel van de historische 200 kW Alexanderson-alternator uit 1924 in Grimeton, Zweden.

Ook wordt de traditionele kerstboodschap over de hele wereld uitgezonden.

Programma en uitzendschema

Het programma bepaalt dat de inbedrijfstelling van de historische 200 kW Alexanderson-alternator zal plaatsvinden vanaf 8.30 uur (07.30 uur UTC).
De traditionele kerstboodschap uitzending om 9.00 uur (08.00 UTC).

Uitzending

08:25 CET (07:25 UTC): Live stream begint.
08:30 CET (07:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ.
09:00 CET (08:00 UTC): Uitzending van een bericht van SAQ.

YouTube Live Stream

Als je naast de HF-uitzending ook de technische kant van dichtbij wil meemaken, kan je vanaf 08.25 uur (07:25 UTC) de YouTube livestream volgen.

Radiostation in Grimeton

Het radiostation in Grimeton in het zuiden van Zweden is gebouwd tussen 1922 en 1924 en is een uitzonderlijk goed bewaard gebleven monument voor vroege draadloze transatlantische communicatie. Het radiostation bestaat uit de zendapparatuur, inclusief het antennesysteem van zes 127 meter hoge stalen torens. Hoewel de zendapparatuur niet meer regelmatig wordt gebruikt, is deze in werkende staat gehouden.
Het terrein van 110 ha bestaat uit gebouwen waarin de originele Alexanderson-alternator is ondergebracht, inclusief de torens met hun antennes, kortegolfzenders met hun antennes, en een woonwijk met personeelshuisvesting.

Het radiostation in Grimeton is in zijn geheel goed bewaard gebleven. Het illustreert op authentieke en unieke wijze een belangrijk tijdperk in de geschiedenis van menselijke communicatie.
De Alexanderson-installatie is sinds de bouw in 1922-1924 in wezen ongewijzigd gebleven. Eventuele aanpassingen weerspiegelen het feit dat dit radiostation continu in bedrijf was totdat het in 1960 uit commercieel gebruik werd gehaald. Daarna werd het zendstation af en toe gebruikt voor militaire doeleinden. Dit station omvatte oorspronkelijk twee Alexanderson-alternatoren, de bijhorende besturingsapparatuur en hulpmachines. Eén daarvan werd in 1960 ontmanteld en gesloopt, maar de tweede is goed bewaard gebleven en volledig onderhouden in werkende staat.
Het antennepark, met zijn zes torens, is in wezen hetzelfde als tijdens de bouw.
Kleine aanpassingen aan deze torens werden uitgevoerd tijdens hun veertigjarige commerciële exploitatie. De toestand van de zenderzaal is in wezen dezelfde als bij de ingebruikname. Ze heeft slechts kleine wijzigingen ondergaan als gevolg van veranderende technische en administratieve vereisten.

Testuitzendingen

Testuitzendingen vinden reeds plaats op vrijdag 22 december tussen 13.00 uur (1200 UTC) en 16.00 uur (1500 UTC).

Ook zijn reacties welkom per e-mail naar info@alexander.n.se

Amateur Radio Station SK6SAQ

Ook is het Amateur Radio Station met de call “SK6SAQ” QRV op de volgende frequenties:
– 3517.2 kHz CW
– 7017.2 kHz CW
– 14017.2 kHz CW
– 3755 kHz SSB
– 7140 kHz SSB

QSL-rapporten voor SK6SAQ (NIET SAQ) zijn welkom via:
– E-mail naar info@alexander.n.se
– of via: SM bureau
– of ook rechtstreeks per post (naar adres hier)

Twee stations zullen het grootste deel van de tijd in de lucht zijn.

Kerstavondevenement

Meer informatie over het kerstavondevenement van 24 december 2022 en de zender is te vinden op de website van Grimeton Radio Station.

Tot slot

Alle informatie: https://alexander.n.se/en/saq-scheduled-for-a-transmission-on-christmas-eve-december-24th/

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ