De 46e HAM RADIO eindigde met in totaal 11.100 beursbezoekers

De 46e HAM RADIO eindigde zondag met in totaal 11.100 beursbezoekers. Het aantal bezoekers was daarmee hoger dan de 10.200 bezoekers van vorig jaar, al moet worden opgemerkt dat de 45e HAM RADIO nog steeds de gevolgen ondervond van de wegebbende corona-pandemie.

Daar was dit jaar geen spoor meer van en onderhielden de vele bezoekers weer volop nauwe contacten.
De 46ste HAM RADIO kende ook een duidelijk stijgende lijn wat betreft het aantal commerciële exposanten, met een stijging van 10%. In totaal waren er 220 vlooienmarkt- en 149 commerciële exposanten vertegenwoordigd, waaronder Kenwood en Difona, maar ook nieuwe bedrijven zoals Aaronia.

HAM RADIO 2024

De volgende HAM RADIO vindt plaats van 28 tot 30 juni 2024. Dan kunnen nieuwkomers voor het eerst direct het examen doen voor de nieuwe instapklasse N. De nieuwe amateurradioregeling treedt op 21 juni 2024 in werking.

Dr Volker Wissing, federaal minister van Digitale Zaken en Transport, ondertekende op 22 juni 2023 om 17.00 uur de nieuwe Duitse amateurradioverordening.

Tijdens de opening van HAM RADIO werd als begroeting een korte video van de ondertekening getoond. De verordening zal daarom over één jaar in werking treden, namelijk op 21 juni 2024. De voorzitter Christian Entsfellner DL3MBG was verheugd dat een groot deel van de eisen van de Round Table Amateur Radio (RTA) werd uitgevoerd.

Nieuwe instapklasse N (2m, 70cm en 10m)

Hier zijn de hoogtepunten van de nieuwe verordening in het kort:

Er wordt een drieledig klassesysteem voor amateurradio geïntroduceerd, waaronder de nieuwe instapklasse N. Deze mag naast 2 m en 70 cm voor klasse N ook op de 10 m band opereren. Bediening op afstand is toegelaten, het markeren van het externe station met /R op de roepnaam is optioneel.

Voor het trainen van radioamateurs is in de toekomst geen aparte roepnaam meer nodig, de trainer zal de opleiding markeren met /T (trainee) in zijn of haar roepnaam. Bestaande trainingsoproepen blijven in eerste instantie geldig tot 31 december 2028.
Op 50 MHz is 750 W mogelijk, de 23 cm band blijft volledig behouden. Hamnet-stations kunnen nu werken met 1000 W EIRP. Onder bepaalde voorwaarden kunnen automatisch werkende stations met maximaal 50 W worden gebruikt.

Wat training betreft, geeft DARC-AJW-spreker Matthias Jung DL9MJ nog een paar tips. De eerste test volgens de nieuwe vragenlijst zou dus kunnen plaatsvinden op HAM RADIO 2024. Tot die tijd kan het oude examen worden afgelegd.
Dit geeft planningszekerheid voor radioamateurcursussen.

In de loop van de komende wijzigingen moet het huidige concept van het nieuwe vragenoverzicht weer iets worden aangepast en door de BnetzA onderzocht.
Daarna staat niets een publicatie meer in de weg.

bron: DARC

Met dank aan Ronny ON6CQ