WWV 100-jarig jubileum, speciaal evenement in de maak

WWV 100-jarig jubileum, speciaal evenement in de maakDe vergunning voor WWV is in oktober 1919 toegewezen aan NIST (toen het National Bureau of Standards genoemd). Hoewel de roepletters WWV nu synoniem zijn met het uitzenden van tijdsignalen. Is het onbekend waarom die specifieke roepletters toen zijn gekozen of toegewezen. Het testen van het station begon in mei 1920 in Washington DC met de uitzending van muziekconcerten. Die op vrijdagavond werden uitgezonden en van 8:30 uur tot 23:00 uur. Het is dus een feestjaar voor de WWV-stations!

WWV 100-jarig bestaan met special event gevierd

Het WWV Cantennial Committee heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met het National Institute of Standards and Technology (NIST). Om dit najaar een speciale evenementenlocatie naast de WWV- site in Colorado te plaatsen. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het tijd- en frequentie-standaardstation. De Amerikaanse overheid kan geen uitgaven voor speciale evenementen voor amateurradio’s financieren.  Maar mogen de clubleden wel een totaal van 15 hectare gebruiken op het WWV-terrein. De exploitatiesite ligt buiten het beveiligingshek en vereenvoudigt zo ook de logistiek. Dave Swartz W0DAS hoopt dat andere radioclubs in Colorado kunnen assisteren. Om de WWV Centennial tot een groot succes te maken. Het comité van WWV komt opnieuw bijeen op 22 februari 2019.

Niet alleen tijden frequentie maar ook waarschuwingen

Het NIST-radiostation WWV zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week informatie uit over tijd en frequentie aan miljoenen luisteraars over de hele wereld. WWV is gelegen nabij Fort Collins, Colorado, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Denver. De uitzendinformatie omvat tijdaankondigingen, standaard tijdsintervallen, standaardfrequenties, UT1 tijdcorrecties en een BCD tijdcode. Maar ook bevat de uitzendinformatie geofysische waarschuwingen en waarschuwingen voor zeevarenden.

Voor elke frequentie een afzonderlijke zender

WWV werkt in het hoogfrequente (HF) deel van het radiospectrum. Het station zendt met een vermogen van 10 kW uit op 5 MHz, 10 MHz en 15 MHz. En met een vermogen van 2500 W op 2,5 MHz en 20 MHz. Voor elke frequentie is een op zich staande zender in gebruik. Elke frequentie bevat dezelfde informatie maar worden meerdere frequenties gebruikt in verband met de kwaliteit van de HF-ontvangst. HF-ontvangst hangt af van verschillende factoren. Zoals locatie, de tijd van het jaar, het tijdstip van de dag, de frequentie die wordt gebruikt en atmosferische en ionosferische voortplantingsomstandigheden. De verscheidenheid aan frequenties maakt het zeer waarschijnlijk dat tenminste één frequentie ten allen tijde bruikbaar is voor een bepaalde plaats op aarde.

Halvegolf GP antennes

De WWV-antennes zijn halvegolf verticale GP antennes die omnidirectionele patronen uitstralen. Elke antenne is verbonden met een enkele zender met behulp van een coaxiale kabel. En de site is zo ontworpen dat er geen twee coaxiale kabels kruisen. Elke antenne is gemonteerd op een toren die ongeveer een halve golflengte hoog is. De hoogste toren, – voor 2,5 MHz – is ongeveer 60 m hoog. De kortste toren – voor 20 MHz – is ongeveer 7,5 m lang. De bovenste helft van elke antenne is een kwart golflengte stralend element. De onderste helft van elke antenne bestaat uit negen kwart golflengtedraden. Die aansluiten op het midden van de toren en naar beneden hellen naar de grond in een hoek van 45 graden. Deze schuine draden van de halve golf verticale GP antennes functioneren als de onderste helft van het stralende gedeelte van deze verticale GP antennes. Dit type antenne is genoegzaam bekend onder radiozendamateurs.

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ.
Bron: ARRL