Verslag HF-Dag 2012

Verslag van de 32ste HF dag van de VERON op 15 september 2012

Rond 09:20 liepen de eerste gasten al binnen, dus over belangstelling viel niet te klagen. De Benelux QRP club was eveneens ruimschoots vertegenwoordigd. Vooraf was iedereen al druk met een kop koffie en onderling QSO.

Om 10:30 werd de 32e HF dag geopend door Jan PA1TT met een welkomstwoord.

Jan aarzelde niet lang en gaf de microfoon maar over aan Sjoerd PA0SHY, die als HB lid en voorzitter van het Traffic Bureau die iedereen eveneens van harte welkom heette en ons op de hoogte bracht van de nieuwste ontwikkelingen op de HF banden. In dit verslag willen we ook niet nalaten te verwijzen naar de webpagina’s. Na de toespraak van Sjoerd nam Jan PA1TT de microfoon nog even over voor wat huishoudelijke mededelingen.

Hierna was het woord aan Marcel PA9M en Jelmer PA5R / DJ5MO met een lezing over hun MU/PA9M DX expeditie die ze van 23 tot 30 oktober 2011gehouden hebben. Het was een zeer interessante lezing waarbij naast het maken van verbindingen ook het organisatorische gedeelte op uitstekende wijze werd verwoord. De aanwezigen werd duidelijk dat er meer bij kwam kijken dan aanvankelijk gedacht. Doordat er het laatste weekeinde, tijdens de CQWW SSB contest, een ander vaarschema van de veerboten in werking trad kwam men in de problemen om deel te nemen aan deze contest. De laatste veerboot van zondag viel uit, zodat er zondagochtend vroeg vertrokken moest worden. De volgende gelegenheid zou pas weer de donderdag zijn, wat voor de meeste deelnemers een beetje te veel van het goede was. Er waren toch nog stations die op de (voor contest verboden) WARC banden of in CW (bij een SSB contest) vroegen om een contest nummer. Al met al een zeer interessante lezing waar iedereen van heeft genoten.

Hierna kreeg Kees PE5T als winnaar van de quiz van vorig jaar het woord, hij heeft samen met Nico PA0MIR een interessante HF quiz samengesteld. De vragen bleken soms ook stof tot discussie te geven het geen de quiz tot een aantrekkelijk interactief evenement maakte. Nico PA0MIR heeft weer uitstekende diensten verricht door de antwoorden te controleren. Direct na de pauze werden de uitslagen bekend gemaakt.

Daarna was er tijd voor de lunch en kon worden genoten van de bekende broodjes met soep. Van de gelegenheid tot het onderlinge QSO werd ruimschoots gebruik gemaakt. Nadat ik de 1e gastspreker van het middag programma nog niet gezien had, zag ik gelukkig een lieftallige jonge dame die gelukkig voor ons als HF dag als begeleider Frits PA0FRI bij zich had. Onder het genot van een broodje wilde Frits al snel kijken of zijn presentatie op de aanwezige laptop werkte.

Voor Frits PA0FRI om 13:00 met zijn lezing over eindtrappen kon beginnen stond een groot deel van de aanwezigen in de zaal om een TL-922 eindtrap van Kenwood geschaard, waarbij Frits zeer energiek de wenselijke modificaties alvast voorafgaande aan zijn lezing aan het uitleggen was. Met assistentie van zijn charmante begeleidster heeft Frits ons tijdens zijn lezing de geheimen van een stabiele en goed werkende eindtrap laten zien. Een zeer interessant verhaal waarbij het voor iedereen duidelijk werd dat er ook bij goed doordachte bestaande ontwerpen nog wel winst valt te behalen. Met name op het gebied van stabiliteit valt er nog al iets te verbeteren. Het geheel valt op de webpagina van Frits PA0FRI ook nog eens uitgebreid na te lezen. Zie hiervoor op http://www.pa0fri.com/

Na de boeiende lezing van Frits was het tijd voor de uitreiking van de contest prijzen. Als eerste was Rein PA0R, als vervanger van de PACC contest manager Chantal PA5YL, aan de beurt om de prijzen van de PACC contest uit te reiken. De organisatie van de PACC is een behoorlijke job met de vele deelnemers uit de verschillende klassen. Het aantal deelnemers neemt gelukkig nog steeds toe. Ook de Novice klasse mocht een groot aantal deelnemers noteren. We hopen dan ook dat er volgend jaar meer prijswinnaars aanwezig zijn.

Hierna kwam Jan PG2AA met de uitreikingen van de PA-BEKER contest. Jan had weer een mooie presentatie gemaakt met overzichten van de afgelopen jaren. Hieruit bleek dat de deelname redelijk continu is met ronde de 150 deelnemers. Ook vanuit de zijde van de Novice waren er nog een flink aantal deelnemers met goede resultaten. Winnaar van de “grote” PA-beker is hoogste som van de CW en de SSB score. Dit jaar was dat PI4CG op de voet gevolgd door PA1HR en PI4TUE terwijl PA3BWK en PA9M de plaatsen 4 en 5 hebben behaald. Let op de PA beker contest 2012 is voor CW zat 10 nov 09:00-11:30 en SSB zon 11 nov 09:00-11:30, we hopen u te werken. Jan heeft nog een aantal voorstellen met aanpassingen van het reglement van de PA-BEKER contest. In de volgende jaarvergadering van het Traffic Bureau zal hier een besluit over worden genomen.

Om 14:30 was het tijd voor de SOTA (Summits On The Air) lezing van Hans PA3FYG. Hans heeft iedereen uitgebreid verteld hoe de SOTA is ontstaan en aan welke criteria een ” hoogte” moet voldoen om voor de SOTA als berg te gelden. Een van de criteria om als “gekwalificeerde” berg te voldoen is minimaal 100m boven de omgeving. Dat zijn er in Nederland niet zo heel veel om precies te zijn 4 stuks, maar wereldwijd zijn er meer dan 54.000 gekwalificeerde bergen. Hans gaf aan dat men wel behoorlijk goed te voet moet zijn en altijd opletten op eventuele gevaren. Maar zelfs dan zijn verassingen niet uit te sluiten, een stukje wandelen van een half uurtje wordt al snel iets anders als er vanaf de parkeerplaats naar de top een halve meter sneeuw ligt. Zo liet Hans beelden zien waar hij in een dik skipak zat te zenden en enige tijd later een andere OM keurig lachen en licht gekleed op een bankjein het zonnetje zat, waarbij Hans op merkte dat hij de bankjes met de sneeuw niet eens gezien had. Niet onvermeld dient de PR door Jose de echtgenote van Hans te blijven, als hij aan het zenden is geeft zij tekst en uitleg aan geïnteresseerde andere bergbeklimmers. Voor meer informatie wordt verwezen naar de SOTA webpagina: www.sota.org.uk

Na een kopje Thee of Koffie met veel onderling QSO, was Nico PA0MIR inmiddels gereed met het controleren van de uitslagen en zoals eerder genoemd was er nog wel enige discussie. De winnaar werd uiteindelijk Enno PF5X. Enno heeft zich bereid verklaard volgend jaar de quiz te organiseren.

Als afsluiter van de middag was er de E51M lezing van Ronald PA3EWP. Ronald vertelde uitvoerig hoe de planning, de reis en het verblijf op Manihiki plaats vond. Manihiki maakt deel uit van de Noord Cook eilanden en staat voor Europa in de top 10 van de most wanted DXCC gebieden. De mensen op Manihiki leven van de opbrengst van zwarte parels. Na enig zoeken kwam het team in contact met Nancy Kora, zij en haar man verhuren 2 bungalows op Manihiki. In een van de vele mails wist Nancy te vertellen dat Manihiki nu de beschikking had over 24/7 stroomverzorging. Hiermee was een van de meest lastige problemen opgelost (er behoefden geen generatoren meegenomen te worden) Het team bestond uit 7 personen, dus is een reservering gemaakt voor 27 maart tot 10 april 2012.
Een groot probleem is de vlucht van Raratonga naar Manihiki, er kan zeer weinig bagage worden meegenomen, dus alles moest vooraf worden opgestuurd. Mede dankzij Nancy Kora is dat allemaal perfect verlopen , een deel van het materiaal is nog op Manihiki achter gebleven. De verzorging was uitstekend en al met al een geweldige expeditie. Gezien de hoge kosten, de vlucht van Raratonga naar Manihiki is zeer duur, mede veroorzaakt door het brandstof depots die men uit veiligheid overwegingen onderweg en op Manihiki moet aanleggen, word sponsoring nog steeds op prijs gesteld. Voor verder info zie de Manihiki webpagina.

Sjoerd PA0SHY bedankte namens de VERON de diverse sprekers voor hun geweldige presentaties en Jan PA1TT voor de prima organisatie en het boeiende programma.

Omstreeks 17:40 kwam er aan de 32e HF dag een einde.

Na de HF dag namen nog 12 personen deel aan het traditionele DX diner. Dit jaar was er voor 25 euro een uitstekende maaltijd inclusief drankjes, hierbij was er ook weer zeer veel tijd voor het bekende onderlinge QSO. Na een zeer gezellige avond ging iedereen rond 21:00 uur huiswaarts .

De 33 ste HF dag zal worden gehouden op 21 september 2013 wederom in Dok Zuid te Apeldoorn.

Jan   PA1TT /  DJ5AN