Top 10 DX of the Year SWL Contest

Ook dit jaar organiseert de  Hongaarse DX-club HA5TOP de Top 10 DX of the Year SWL Contest. Ze doen dit intussen al voor de vierde keer. Deze contest gaat om de beste DX’r van omroepstations. De contest loopt daartoe van 1 december 2020 00:00 tot 31 december 2020 24:00 UTC. De wedstrijd staat open voor alle kortegolfluisteraars. Ook een clublidmaatschap is niet verplicht. De wedstrijd is daarnaast gratis en alle kosten worden gedekt door Top DX Radioclub.

De contest bestaat uit de ontvangst van 10 omroepstations uit 10 optionele, verschillende landen tijdens de wedstrijd (volgens de officiële DXCC-lijst). Het certificaat voor de beste DX’er gaat naar degene die er in slaagt de TOP 10 DX van het jaar te ontvangen. Dat betekent 10 omroepstations met het minste vermogen over de grootste afstand, maar ook uit 10 verschillende landen.

Aanmelden vooraf niet verplicht

Vooraf aanmelden is niet verplicht. Aan de andere kant zou het de organisatoren helpen als je een e-mail zou sturen met je naam en 6-karakter Maidenhead QTH locatorcode. Als je dat niet wilt, is het voldoende om je gegevens in het wedstrijdlogboek op te geven. Alle persoonlijke gegevens en e-mailadressen worden door Top DX Radioclub met zorg behandeld en worden nooit aan derden verstrekt. We haten ook spammers. De gegevens worden gebruikt om de deelnemers te informeren over de wedstrijd en de evaluatie van de resultaten.

Contestregels

Ontvangst van 10 omroepstations uit 10 verschillende landen. Exclusief: onofficieel, meteorologisch, DRM of andere digitale, militaire, spionage, piraat, tijdzender, amateurcontacten en andere technische ontvangsten. Het is ten strengste verboden om web-SDR, internetradio en andere op afstand bestuurbare apparatuur te gebruiken. De ontvangerantenne moet fysiek en rechtstreeks aan de radio zitten. Een land kan maar één keer in het logboek voorkomen. (Land = waar de zender te vinden is).

Het toegestane frequentiebereik: van 2300 kHz tot 30000 kHz. Scheidsrechters en organisatoren kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Log

In het log moet staan:

 • Datum (dag, maand, jaar)
 • Tijd (UTC)
 • Frequentie (in kHz)
 • De ID-naam van het station
 • Land (waar de zender kan worden gevonden)
 • ITU
 • De taal van de uitzending
 • SINPO
 • De geografische locatie (stad) van de zender
 • De details van de uitzending (algemene beschrijving zonder specifieke details kan niet worden geaccepteerd)

De juryleden kunnen aanvullende gegevens van de deelnemers vragen, bijvoorbeeld het vermogen van de zender.

De verplichte inhoud van de bijlage van het logboek:

 • De naam van de deelnemer,
 • Adres (waar het certificaat naartoe kan worden gezonden)
 • Geografische locatie waarvandaan hij/zij heeft deelgenomen (volgens de Maidenhead QTH-locator van 6 tekens)
 • Het type ontvanger (s),
 • Het type antenne (s).

Bijvoorbeeld:

Naam: Jean Voorbeeld
adres: Frankrijk, Parijs, Rue Parrot 2.
QTH-locator: JN18EU
RX: Yaesu FRG-7000, Perseus SDR
Antenne: 80 m lange draad, Wellbrook ALA-1530

Logformaat

Top 10 DX SWL ContestAlle logs moeten digitaal naar topdx.radioclub(at)gmail(dot)com in doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, or cabrillo formaat. Logs in zowel Engels als Hongaars zijn acceptabel. Alle deelnemers krijgen daarna binnen 24 uur na ontvangst van het log een bevestigings-email. De deadline voor het inzenden van de logs is 5 januari 2021 24:00 UTC.

Met het inzenden van het log verklaren alle deelnemers dat de gegevens in het log waar en correct zijn. Daarnaast dat alle stations door hem/haar zelf zijn ontvangen. En ook dat dit gebeurde binnen de gestelde tijdsduur. Tenslotte verklaren de deelnemers hiermee dat de ontvangst plaatsvond op de genoemde QTH-locator en dat alle regels zijn gevolgd.

De uitslag is voor 31 januari 2021 bekend.

Score

De score bestaat uit de kortste afstand in kilometers tussen de QTH-locator van de deelnemer en de QTH-locator van de zendmast. Die moet vervolgens gedeeld door het vermogen van de zender in kilowatt. Daarbij zijn de officële gegevens uit het World Radio TV Handbook leidend. Als een bepaalde zender meerdere vermogens heeft wordt de hoogste gebruikt. Ofschoon, als de eigenaar van het station een ander vermogen opgeeft wordt met het werkelijke vermogen gerekend.

Bijoorbeeld:
De geografische locatie van de deelnemer is Rue Parrot 2, Parijs, Frankrijk. Dan is de QTH locator JN18EU.

Ontvangen station: Voice of America, vanuit Iranawila, CLN. De QTH-locator van de zender is MJ97VM. De afstand tussen de twee QTH locators is 8459,38 km. Gebruik voor de berekening van de afstand NØUK’s Maidenhead Grid Distance & Bearing Calculator.

Vervolgens het vermogen van de zender, dat is 250 kW. De score: is dan 8459,38/250 = 33,84 points (afgerond op 2 decimalen. Tenslotte tel je de scores van alle 10 stations bij elkaar op voor de totaalscore. De winnaar is de deelnemer met de hoogste score.

Award

De contest heeft geen geldelijke prijs. De winnaar van de Top 10 DX of the Year SWL Contest krijgt een unieke trofee naar een elegant ontwerp met zijn of haar naam opgestuurd. Iedere deelnemer krijgt daarnaast een certificaat met de rang in de uitslag.

Zend de organisatoren een email bij vragen over de regels, het vermogen van een station of andere vragen in verband met de contest. Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. Dat kan zowel voor als tijdens de contest: topdx.radioclub(at)gmail(dot)com.

De organisatoren wensen iedereen succes en veel DX.

Aanvullende informatie

QTH locator
DXCC-lijst
Voorbeeld-log (Excel)
NØUK’s Maidenhead Grid Distance & Bearing Calculator

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ