Resultaten eerste RSGB FT4-contest 2019

FT4Afgelopen weekend maakte RSGB-bestuurder Graham Coomber (G0NBI) de resultaten van de eerste experimentele FT4-contest bekend. Het betreft hier de eerste van in totaal drie korte contesten op 80m van elk één uur om ervaring op te doen met de FT4-mode. De volgende FT4-contest is op 7 oktober van 19:00-20:29 UTC. De contestregels zijn overigens enigszins aangepast. Lees hier de details.

De eerste RSGB FT4-contest 

De RSGB ontving in totaal 65 logs (waarvan drie checklogs) voor de eerste contest van de drie experimentele FT4-contesten. Deze contest verschilde aanzienlijk van andere RSGB-contesten die digitale modes gebruiken. Bijvoorbeeld, 37% (17) van de inzendingen in de 100W-categorie was afkomstig van buitenlandse stations. In de 10W-categorie was dat 25% (4). Ook bleek dat van de 124 stations die in de logboeken voorkwamen, bijna de helft (59) uit het buitenland kwam, uit zestien verschillende landen.

De RSGB ontving weinig feedback over de contest, alhoewel die zeer welkom is in de huidige experimentele fase van deze FT4-contesten. Wel werd duidelijk dat veel stations hinder ondervonden van QRM, vooral QRP-stations.

Kennelijk was voor veel deelnemers het gebruik van de FT4-mode niet eenvoudig. Het gemiddelde foutenpercentage was namelijk meer dan 4%. Ook gingen veel QSO’s verloren omdat ze niet in het logboek van het tegenstation stonden of duplicaten waren. Dat duidt erop dat deelnemers kennelijk moeite hadden om contacten correct af te ronden.

Aanpassing contestregels

Vanwege de ervaringen tot nu toe, zijn de regels voor de volgende FT4-contest op 7 oktober 2019 als volgt gewijzigd:

  • Door toepassing van het ‘NA VHF’-contestformaat in de oktober-contest, is het niet langer nodig om tijdens een QSO een RST-rapport en volgnummer uit te wisselen. Deelnemers hoeven nog uitsluitend de eerste vier tekens van de Maidenhead-locator door te geven.
  • In plaats van 60 minuten zal de volgende contest 90 minuten duren. De begintijd blijft overigens ongewijzigd: 19:00 UTC.
  • De aanbevolen frequenties worden als volgt: 3576, 3579, 3582 KHz. Hierdoor worden de gebruikelijke FT8-frequenties vermeden en extra bandbreedte gecreëerd.
  • Buitenlandse station mogen andere buitenlandse station werken, maar scoren dubbele punten als het tegenstation wel afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk (afgezien van HQ-stations).

Mochten de ervaringen van de deelnemers aan de oktober-contest daartoe aanleiding geven, dan kan de RSGB-contestcommissie de regels eventueel opnieuw aanpassen.

Meer Informatie

Detailinformatie over de individuele scores en ranglijsten vind je op de website van de RSGB-contestcommissie: Results FT4 Contest 2019

 

Bron: RSGB Contest Committee
Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ