Succesvolle experimenten met FreeDV 2020: digitale spraak over HF

Het programma FreeDV

Het programma FreeDV

David Rowe (VK5DGR) bespreekt op zijn blog eerste experimenten met FreeDV 2020, een nieuwe digitale mode voor spraak. Het doel van deze digitale mode is om spraak met een bandbreedte van 8000 Hz zodanig te comprimeren dat slechts 1600 Hz RF-bandbreedte nodig is om het signaal over HF te versturen.

Toegepaste technologie

FreeDV 2020 combineert daarbij twee verschillende technologieën voor spraaksynthese. Ten eerste is dat moderne technologie met neurale netwerken. Daarnaast wordt ook technologie uit de jaren 70 gebruikt, gebaseerd op een relatief eenvoudig model van de menselijke spraakvorming. Deze combinatie bleek nodig omdat de toepassing van uitsluitend neurale netwerken weliswaar hoge spraakkwaliteit oplevert, maar tegelijkertijd complex is en (te) veel rekenkracht vraagt. De klassieke technologie daarentegen is eenvoudig en snel, maar levert matige tot slechte spraakkwaliteit. Juist door de twee technologieën te combineren verkrijgt men een niet te complex systeem met een redelijke spraakkwaliteit.

Het programma FreeDV

Samen met anderen werkt David aan de ontwikkeling van FreeDV.  Dit Open Source softwareprogramma is speciaal ontwikkeld voor het opzetten van verbindingen met digitale spraak. Waarschijnlijk komt er binnen enkele maanden een update van het programma waarmee ook de nieuwe mode FreeDV 2020 ondersteund wordt.

Praktijkexperimenten

Eerste praktijkexperimenten met FreeDV 2020 zien er veelbelovend uit, zoals Mark Jessop (VK5QI) bijvoorbeeld in nevenstaande Youtube-video laat zien. Hij maakt een spraakverbinding op 40m vanuit zijn shack in Adelaide (Australië) naar een KiwiSDR-ontvanger in het noorden van Nieuw Zeeland (3200 km). Daarbij wisselt hij tussen SSB een FreeDV 2020. Wat opvalt is de veel betere signaal-ruisverhouding van het FreeDV-signaal. Zoals te verwachten was, is er helaas wel enige vervorming te horen als gevolg van de spraaksynthese.

Waarschijnlijk is dit de eerste internationale verbinding in FreeDV 2020.

Meer details

Voor meer details over de uitgevoerde experimenten en de achterliggende technologie verwijzen wij graag naar het blog van David Rowe: https://www.rowetel.com/